eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

Sázavská 598, Světlá nad Sázavou, 582 91 Vedoucí zařízení: Bc. Aneta Strachotová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 777 736 040
 

eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

Co je nízkoprahové zařízení?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci zdarma poskytují dětem a mládeži pomoc v nepříznivých situacích. Dále formou prevence usilují o to, aby mladí lidé nepříznivé situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik svého chování. Nízkoprahovost je způsob poskytování sociální služby. Aby mohli dospívající ve věku od 10 do dovršení 21 let využívat tyto služby, musí splnit pouze minimální nároky.

Veřejný závazek eNCéčka

Kontaktní údaje, provozní doba eNCéčka

Co nabízíme:

 Do nabídky eNCéčka pro dospívající patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování případně doprovod (např. na úřady).Jak službu poskytujeme?

Služby jsou poskytované zdarma, lze je využívat anonymně. Při poskytování služeb je kladený důraz na dobrovolnost ze strany dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Na uživatele služeb jsou kladeny pouze malé nároky, s nimi jsou seznámeni v pravidlech (zákaz chování, které je ohrožující).

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 55

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bc. Aneta Strachotová - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina