Nízkoprahový klub BAN!

Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: Bc. Karel Kolář - sociální pracovník
 • Tel.: 561 110 044
 

Nízkoprahový klub BAN! 

Co je nízkoprahové zařízení?

Nízkoprahový klub BAN! v Havl. Brodě poskytuje ambulantní sociální službu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dětem a mládeži ve věku 8 - 20 let. Jedná se o službu sociální prevence zaměřenou na snižování rizik vyplývajících z životní situace nebo životního stylu dětí a dospívajících.

logo BAN!

 

Kontaktní údaje a provozní doba Nízkoprahového klubu BAN! 

Veřejný závazek Nízkoprahového klubu BAN!

Služba provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež mezi 8 a 20 lety.

Co nabízíme:

   • sociální poradenství
   • podpora a pomoc v obtížných nebo rizikových situacích
   • rozhovory na různá témata (vrstevníci, škola, rodina, kamarádi, volný čas, láska, sex, ale také záškoláctví, šikana, návykové látky, útěky z domova, násilí, ubližování si atd.)
   • preventivní programy (dospívání, první pomoc, návykové látky atd.)
   • školní příprava, doučování
   • pracovat sám na sobě (komunikace, práce se stresem a zvládání náročných situací, zorganizování akce, osvojování dovedností atd.)
   • trávení času v bezpečném prostoru (rukodělné činnosti, hry atd.)
   • kontakty na odbornou pomoc
   • poznávání nových lidí atd.

Jak službu poskytujeme?

Pracují zde sociální pracovníci, kteří dodržují mlčenlivost a anonymitu klientů.

Služba je poskytována na základě nízkoprahovosti, (tzn. být co nejpřístupnější cílové skupině, je zdarma, otevřena v odpoledních hodinách, není vyžadována pravidelná docházka).

Příchozí do klubu je seznamován s podmínkami a pravidly služby, pracovníci zjišťují podrobně jeho nepříznivou sociální situaci a společně se domlouvají na cílech spolupráce.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu 2106566677/2700 UniCredit Bank variabilní symbol: 56

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bc. Karel Kolář - sociální pracovník

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina