Šipka - sociálně aktivizační služba

Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: Bc. Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení
 • Tel.: 734 267 292
 

ŠIPKA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Co je to sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. §65 o sociálních službách).  Rodinám jsou na základě uzavřené smlouvy a dojednaného individuálního plánu poskytovány služby, které mají vést ke zlepšení sociální situace rodiny, zejména s ohledem na nezaopatřené děti. Služba se zaměřuje především na zdravý vývoj nezaopatřeného dítěte, přičemž se pracuje s celou rodinou, která má na dítě bezprostřední vliv. Důležitá je spolupráce rodičů (pečovatelů o dítě). 

Služba je poskytována zdarma.

Kontaktní údaje a provozní doba SAS

Veřejný závazek Sociálně aktivizační služby

Co nabízíme:

Nabízíme služby od základního poradenství až po nácvik a upevňování dovedností spojené se zdravým vývojem dítěte a rodičovským chováním. Jedná se zejména o činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních;
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Jak službu poskytujeme?

Službu poskytujeme ve dvou formách:

 • ambulantní - služba je poskytovaná na adrese Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod (v prostorách Mateřského centra Zvoneček)
 • terénní v okrese Havl. Brod, městě Humpolec a v přilehlých obcích - služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele (v jeho domácnosti) nebo na jiném místě, které je předem domluveno mezi uživatelem a pracovníkem služby.

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 36

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bc. Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení Andrea Březinová - ředitel

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina