Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Jana Koubková, DiS. - vedoucí zařízení
 • Tel.: 569 420 355, 731 604 786
 

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Co je to sociálně terapeutická dílna?

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb.§ 67. Sociálně terapeutická dílna je zařízení, poskytující ambulantní služby, které jsou určeny osobám s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení - s přidruženou tělesnou vadou, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím různých činností, usilujeme o rozvoj samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se o upevňování jejich praktických a sociálních návyků a začleňování této skupiny mezi majoritní společnost.

Při poskytování služby je kladen důraz na partnerský a rovnocenný vztah mezi uživatelem a zaměstnancem. Respektujeme uživatelovy individuální potřeby. Poskytujeme služby handicapovaným lidem z Ledče nad do Sázavou a okolí 40 km.Služba jsou poskytována zdarma, uživatelé hradí pouze fakultativní služby.

Kontaktní údaje, provozní doba Sociálně terapeutické dílny

Veřejný závazek Sociálně terapeutické dílny

Co nabízíme:

 • pracovní terapie – práce s papírem, textilem, korálky, květináči, vyšívání, práce s přírodninami
 • nácvik praktických dovedností (sebeobsluha, domácí práce – základy vaření, pečení, studená kuchyně, úklid)
 • vzdělávání dle individuálních potřeb uživatele (práce na PC, psaní, čtení)
 • socioterapie – zájmové činnosti, účast na kulturních, sportovních akcích, výlety
 • návštěva kadeřníka, kosmetičky
 • pravidelné návštěvy v knihovně
 • čerpání komerční kultury
 • rehabilitační pobyt
 • všeobecné základní sociální poradenství
 • zprostředkování informací, kontaktů a navazujících služeb
 • možnost svozu uživatelů

V rámci fakultativních (placených) úkonů poskytujeme:

 • svoz uživatelů,
 • hipoterapii,
 • relaxaci v solné jeskyni,
 • muzikoterapii,
 • canisterapii,
 • masáže - celkové, chodidel a hlavy,
 • perličkové koupele,
 • poznávací výlety.

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 88

Služba je od 1.6.2016 do 31.12.2018 financována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Jana Koubková, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina