Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod


  • Tel.: 569 426 070, 777 630 447
 
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: Věra Kratochvílová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

poskytujeme služby osobní asistence

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Věra Kratochvílová, DiS. - vedoucí zařízení Veronika Váchová, DiS. - zástupce vedoucí