Centrum sociálních služeb Petrklíč


  • Tel.: 569 731 557, 777 736 067
 
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí služby: Bc. Terezie Veletová - vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
denní stacionář pro osoby od tří let výše

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Terezie Veletová - vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč