Charitní domov Humpolec


  • Tel.: 734 435 227, 731 604 744
 
Školní 730, Humpolec, 396 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Hrazené fakultativní služby jsou:

  • poskytnutí pracího prášku (1 dávka 100 ml)                                                                                            7 Kč
  • kopírování/tisk černobíle (na věci související s IP)                                                                                  1 Kč
  • vzdělávací aktivity (např. nácvik základní obsluhy PC), nácvik pracovního pomovoru, sestavení životopisu, atd.)                                                                                                                                            15 Kč/45 min.

Nehrazené fakutativní služby:

  • poskytnutí humanitární pomoci

Charitní domov, která poskytuje zázemí na přechodnou dobu matkám s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení (dle § 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).


Organizace:


Zařízení: