Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod


  • Tel.: 569 431 149, 731 646 843
 
B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: Mgr. Adéla Bělunková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Nehrazené fakultativní služby:

  • humanitární pomoc
  • volnočasové aktivity  - klub rodičů (klub šití, péče o dítě)

Hrazené fakutativní služby:

  • programové aktivity (společné vaření, společné výlety)
  • studio (odkup ošacení a vybavení domácnosti)
  • kopírování/tisk
  • vzdělávací aktivity (nácvik počítačové gramotnosti, interaktivní nácvik vedení pohovoru)
  • poskytnutí pracího prášku

 

Posláním Charitního domova pro matky s dětmi Havlíčkův Brod je poskytnout matkám s dětmi a těhotným ženám bezpečné zázemí v situaci, která ohrožuje běžný způsob života, pomoci jim nalézt aktivní řešení jejich nepříznivé situace a dosáhnout samostatnosti a nezávislosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Adéla Bělunková - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina