Charitní pečovatelské služby - středisko Humpolec


  • Tel.: 565 532 108, 777 736 047
 
sídlo projektu: Školní 730, Humpolec, 396 01 Vedoucí služby: Jana Řádová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

poskytujeme pečovatelské služby v domácnostech uživatel


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Řádová, DiS. - vedoucí zařízení