Chráněné bydlení Petrklíč


  • Tel.: 569 731 557
 
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení Petrklíč poskytuje službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 65 let, kteří se chtějí rozvíjet tak, aby v budoucnu mohli žít samostatně, a pochází převážně z Kraje Vysočina, případně kteří mají blízké rodinné příslušníky v tomto kraji. Pokud je nedostatek zájemců z tohoto kraje, mohou být přijati zájemci z celé ČR.

Posláním Chráněného bydlení Petrklíč je poskytovat službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří jsou za individuální podpory schopni částečně samostatného života. Účelem služby je, aby získali a upevňovali své schopnosti a dovednosti, které jim umožní časem žít běžným životem vrstevníků za pomoci terénních služeb či rodinných příslušníků.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina