Chráněné bydlení Petrklíč


  • Tel.: 569 731 557
 
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí služby: Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 80 let.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč