Dobrovolnické centrum


  • Tel.: 731 604 743
 
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: Bc. Veronika Pavlasová - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky

Způsob poskytování: Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určena každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.

Co nabízíme:

  • Charitní dobrovolnický program – Dobrovolníci na Oddělení dlouhodobě nemocných a na Dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod – dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Jsou to pacienti, za kterými chodí málo návštěv a kteří projevili o dobrovolníka zájem. Nově vzniká také dobrovolnictví v DD Ždírec, který nyní sídlí na přechodnou dobu v Havlíčkově Brodě. Dobrovolníci zde působí podobným způsobem jako v nemocnici.
  • Dobrovolnické programy jsou realizovány ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod s výjimkou Střediska rané péče, Charitní ošetřovatelské služby a Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Pavlasová - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky Bc. Veronika Pavlasová - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina