Domácí hospicová péče


  • Tel.: 569 426 070, 731 646 900
 
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01

Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Veronika Kusínová - koordinátorka DHP