eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou


  • Tel.: 777 736 040
 
Sázavská 598, Světlá nad Sázavou, 582 91 Vedoucí služby: Bc. Aneta Strachotová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Zařízení poskytuje služby dětem a mládeži ve Světlé nad Sázavou.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Aneta Strachotová - vedoucí zařízení