Sociálně aktivizační služba


  • Tel.: 734 267 292
 
Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: Bc. Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE
Poslání Sociálně aktivizační služby Havlíčkův Brod je rodinám s dětmi, které jsou zasažené nebo ohrožené nepříznivou sociální situací poskytovat odbornou pomoc a podporu. Naším cílem je poskytovat rodinám podporu a pomoc pro zvládání nepříznivých sociálních situací, podporovat rodičovské kompetence, upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte, zabránit sociálnímu vyloučení dítěte a umožnit bezpečný návrat dítěte z ústavní (náhradní) péče do rodiny.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina