Sociálně aktivizační služba


  • Tel.: 734 267 292
 
Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE
Poslání Sociálně aktivizační služby Havlíčkův Brod je rodinám s dětmi, které jsou zasažené nebo ohrožené nepříznivou sociální situací poskytovat odbornou pomoc a podporu. Naším cílem je poskytovat rodinám podporu a pomoc pro zvládání nepříznivých sociálních situací, podporovat rodičovské kompetence, upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte, zabránit sociálnímu vyloučení dítěte a umožnit bezpečný návrat dítěte z ústavní (náhradní) péče do rodiny.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí zařízení