Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou


  • Tel.: 569 731 557
 
Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí služby: Jana Koubková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE
---

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Koubková - vedoucí zařízení