Středisko rané péče Havlíčkův Brod


  • Tel.: 569 421 063, 777 741 449
 
Horní 3188, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí služby: PhDr. Irena Salaquardová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství Fakultativní služby: NE
Raná péče je komplex služeb orientovaný na pomoc a podporu rodin s dlouhodobě nemocnými nebo s handicapovanými dětmi od narození do 5, max. 7 let. Raná péče je terénní služba, tzn. že se odehrává v domácím prostředí klienta a za přítomnosti rodiny.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Irena Salaquardová - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina