Adresář Charity ČR

Mgr. Adéla Bělunková

Vedoucí střediska
Tel: 569 431 149, 777 736 062, 731 646 843    Zhzy.YUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Andrea Březinová

Hl. pečovatelka CHPS - Lipnice nad Sázavou
Tel: 777 736 045, 569 640 540    _.py.Zj_7dLvZYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

staniční sestra Chotěboř

staniční sestra Chotěboř
Tel: 569 624 893, 777 736 065    YaBCO1.ga.oy8YUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Bc. Eva Chvátalová

koordinátorka Mateřského centra Ledňáček
Tel: 723 061 062    8-yoU.590dm%C19fakHwO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Anna Doleželová

kordinátorka Mateřského centra Zvoneček
Tel: 569 428 438, 777 736 068    goBxV19cVX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Věra Habichová

pracovník půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Humpolec
Tel: 734 435 488   
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jana Hanková

Hl. pečovatelka CHPS - Lhotice
Tel: 731 604 745, 734 526 836   
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Petra Hanousková

koordinátorka Mateřského centra Rolnička
Tel: 777 630 467, 724 564 289    tv4y2.~968m%Cc9r98zhTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Lenka Hložková

vedoucí Střediska charitní pomoci Humpolec
Tel: 735 152 976, 569 333 679    _hzyTYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jana Houlíková

zástupce vedoucí
Tel: 734 267 423, 569 428 438    goBxV19cVX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Eliška Janečková

pracovník půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Havl. Brod, účetní
Tel: 734 691 382   
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ing. Markéta Jedličková

statutární zástupce, personalistka
Tel: 569 426 070, 777 736 063, 734 435 226    _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkY029g
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Bc. Karel Kolář

vedoucí Nízkoprahového klubu BAN!
Tel: 561 110 044, 737 223 898    X8AjGK7%WkvDR664Ys
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jana Koubková, DiS.

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou
Tel: 569 420 355, 731 604 786    %hph-3h4ZbyxRYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Věra Kratochvílová, DiS.

vedoucí Centra osobní asistence
Tel: 777 630 447, 569 333 282    %iBkQOQ938Es-Z.8T-M
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Mgr. Veronika Kusínová

vrchní sestra CHOS, koordinátorka DHP
Tel: 569 420 354, 777 736 061    ZhzkT7f_Y.m%C1.7~bGkY029g
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Eva Kutlvašrová

koordinátorka potravinové pomoci
Tel: 606 373 803    _hGBRf~f-oxkQOQ938Es-Z.8T-M
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Michaela Marečková

sociální pracovnice DHP
Tel: 703 877 454    88EoT9enW7c-T65j4mnrSW7r
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853, 777 736 069, 735 745 670    WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina