Chcete naše služby finančně podpořit?

Bankovní účty:  2767340237/0100  nebo  2106566677/2700

Variabilní symbol:

17 - Domácí hospicová péče

20 - Charitní ošetřovatelská služba

23 - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

27 - Charitní pečovatelské služby - středisko Lipnice nad Sázavou

30 - Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod

33 - Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod

34 - Mateřské centrum Rolnička Světlá nad Sázavou

35 - Mateřské centrum Ledňáček Ledeč nad Sázavou

36 - ŠIPKA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

38 - Charitní domov Humpolec

40 - Astra - denní centrum pro seniory Humpolec

41 - Charitní pečovatelské služby - středisko Humpolec

42 - Charitní pečovatelské služby - středisko Jiřice

45 - Občanská poradna Havlíčkův Brod

46 - Dobrovolnické centrum

50 - Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

55 - eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

56 - Nízkoprahový klub BAN!

61 - Charitní pečovatelské služby - středisko Golčův Jeníkov

62 - Charitní pečovatelské služby - středisko Želiv

80 - Centrum sociálních služeb Petrklíč - denní stacionář Ledeč nad Sázavou

85 - Chráněné bydlení Petrklíč

88 - Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

90 - Středisko rané péče Havlíčkův Brod

 

Darovací smlouva ke stažení je zde. 

Pozn.: Darovací smlouvu Vám potvrdí či kompletně vystaví vedoucí zařízení, v jehož prospěch je finanční dar určen, případně se obracejte na ekonomický úsek Oblastní charity Havlíčkův Brod.

 

DĚKUJEME,  ŽE  NÁM  POMÁHÁTE  POMÁHAT!

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.