Dobrovolnické centrum

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určená každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se cítilt lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci pracují ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka. dobr

Co nabízíme:

  • Charitní dobrovolnický program – Dobrovolníci na Oddělení dlouhodobě nemocných – dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Jsou to pacienti, za kterými chodí málo návštěv a kteří projevili o dobrovolníka zájem. Dobrovolnické programy jsou realizovány ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod (nízkoprahové kluby BAN! a eNCéčko, denní centrum pro seniory Astra, charitní domovy, Centrum sociálních služeb Petrklíč, Chráněné bydlení Petrklíč, Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou mateřská centra a další).

Kontaktní údaje

Dobrovolnické centrum
Mgr. Markéta Štědrá
, koordinátorka dobrovolníků
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 731 604 757, e-mail: ZhoB5fed9bxjGK7%WkvDR664Ys

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

   barva, znak

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 46

DĚKUJEME!