Dobrovolnické centrum

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určená každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se cítilt lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci pracují ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka. 
 

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICKOU ČINNOST - OTEVŘETE ZDE

Co nabízíme?

Charitní dobrovolnický program – Dobrovolníci na Oddělení dlouhodobě nemocných – dobrovolníci dochází do Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod. S pacienty dobrovolníci trávi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Jsou to pacienti, za kterými chodí málo návštěv a kteří projevili o dobrovolníka zájem. Dobrovolnické programy jsou realizovány ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod (nízkoprahové kluby BAN! a eNCéčko, denní centrum pro seniory Astra, charitní domovy, Centrum sociálních služeb Petrklíč, Chráněné bydlení Petrklíč, Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou mateřská centra a další).

Pro rok 2022 běží program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva Zdravotnictví České republiky.

Finanční podpora z Fondu Vysočiny „DOBROVOLNICTVÍ 2022"

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 46

DĚKUJEME!

KONTAKT

Dobrovolnické centrum
Alexandra Rychlá
, koordinátorka dobrovolníků
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 731 604 743, e-mail: rychla.alexandra@charitahb.cz