Charitní terénní odlehčovací služby

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení život v přirozeném sociálním prostředí a nevyléčitelně nemocným lidem v terminální fázi života umírat v přirozeném sociálním prostředí, pokud možno v kontaktu s blízkými osobami, jestliže to zákonný rámec odlehčovací služby dovolí.

Posláním této služby je zároveň podpora a pomoc pečujícím osobám v každodenní péči o rodinného příslušníka či osobu blízkou. Dále zastoupení pečující osoby po dobu nezbytně nutnou v domácím prostředí osoby, o níž je pečováno, a tím umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení běžných záležitostí.

Žádost o přijetí do Odlehčovací služby ke stažení ZDE

Cílová skupina

Odlehčovací služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění (prioritně se jedná o klienty Domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod) a zdravotního postižení (tělesného, duševního, smyslového), bez omezení věku, a to za podmínky, že je o ně pečováno v přirozeném sociálním (domácím) prostředí jejich pečující osobou.  

Cíle služby

 1. Poskytnout klientům možnost setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, tj. v domácím prostředí, popřípadě v prostředí své rodiny a místní komunity, dokud to jejich individuální sociální a zdravotní situace umožňuje. 
 2. Umožnit klientům žít s podporou služby svým obvyklým způsobem života neboli „vlastním životním stylem“, který odpovídá aktuálnímu stavu a možnostem klienta.
 3. Podpořit podmínky pro setrvání nevyléčitelně nemocných v terminální fázi života v domácím prostředí a podpořením klientů v prožití této životní fáze s ohledem na jejich individuální přání a potřeby.
 4. Podpořit klienty při zajištění osobních potřeb v době, kdy o ně nemohou pečovat pečující osoby z jejich blízkého sociálního prostředí. 
 5. Zajistit pečujícím osobám pomoc a podporu v každodenní péči o rodinného příslušníka či osobu blízkou.
 6. Umožnit pečujícím osobám prostor pro nezbytný odpočinek (čas na relaxaci, udržování sociálních kontaktů, upevňování vztahů a tzv. sebepéči) nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí (úřady, lékař, zaměstnání/přivýdělek).
 7. Přispět prostřednictvím poskytování sociální služby k dlouhodobě udržitelné péči o klienta v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup  
 • Udržení stávajících dovedností klienta
 • Zachování rovného přístupu
 • Soukromí 
 • Respekt 
 • Neutrální postoj 

Působnost

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Co nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zajišťování stravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Úhradník našich služeb naleznete ZDE

Jak službu poskytujeme

 • Služba je poskytována v přirozeném sociálním (domácím) prostředí klienta.
 • Služba je poskytována v čase 7 až 15 hodin (službu lze poskytnout i mimo provozní dobu dle individuální dohody a kapacity služby).
 • Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního Ceníku (ZDE). Služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (v případě, že jej nepobíráte, pomůžeme s jeho vyřízením).
 • Službu poskytujeme v návaznosti na Standardy kvality sociálních služeb. Příručka pro uživatele ZDE

Dále nabízíme

 • Základní sociální poradenství
 • Doprovázení klienta a jeho rodiny v průběhu nevyléčitelné nemoci i po úmrtí klienta
 • Zprostředkování zdravotních, psychologických, duchovních služeb
 • Zprostředkování zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek: pobočka vHavlíčkově Brodě a v Humpolci
KONTAKT

KONTAKT

Bc. Eva Dvořáková, vedoucí služby a sociální pracovnice
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 603 416 546, e-mail: odlehcovaci.sluzba@charitahb.cz

Informace pro veřejnost poskytujeme každý všední den na telefonu.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 17

DĚKUJEME!