Odlehčovací služba

Poslání služby

Posláním Domácí hospicové péče je umožnit nemocným lidem v terminální fázi života důstojně umírat v domácí prostředí v oktuhu jejich blízkých a doprovázet pozůstalé v těžkém období truchlení.

Žádost o přijetí do Odlehčovací služby ke stažení ZDE

Cílová skupina

 • Služba je poskytována osobám s chronickým onemocněním.
 • Bez omezení věku.

Cíl služby

Cílem poskytované služby je pomáhat rodině s péčí nebo po určitou dobu zastoupit pečující osobu v domácím prostředí osoby, o níž je pečováno, a tím umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí.

Co nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zajišťování stravy.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhradník našich služeb naleznete ZDE

Jak službu poskytujeme

 • Služba je poskytována v domácím prostředí klienta.
 • Služba je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu dle individuálních potřeb a domluvy.
 • Služba je poskytována na území těchto obcí s rozšíženou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec
 • Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního úhradníku.
 • Služby mohou být hrazeny z příspěvku na péči (v případě, že jej nepobíráte, pomůžeme Vám s jeho vyřízením).

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

KONTAKT

KONTAKT

Bc. Eva Dvořáková, sociální pracovnice
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 603 416 546, e-mail: dvorakova.eva@charitahb.cz

Informace pro veřejnost posksytujeme každý všední den na telefonu.