Dobrovolnické centrum

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určena každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.

Kontaktní údaje:

Dobrovolnické centrum Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128, 580 01  Havlíčkův Brod

tel.: 731 604 743

Co nabízíme:

  • Charitní dobrovolnický program – Dobrovolníci na Oddělení dlouhodobě nemocných a na Dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod – dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Jsou to pacienti, za kterými chodí málo návštěv a kteří projevili o dobrovolníka zájem. Dobrovolnictví funguje také v Domově Jeřabina - Chráněné bydlení Humpolec.
  • Dobrovolnické programy jsou realizovány ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod s výjimkou Střediska rané péče, Charitní ošetřovatelské služby a Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

V současné době dobrovolníci dochází do Mateřského centra Zvoneček, Mateřského centra Rolnička a Ledňáček, Charitního domova pro matky s dětmi, Petrklíče a Astry. Dobrovolníci pomáhají klientům při jejich běžných denních činnostech, povídají si s nimi, pomáhají při rukodělných činnostech, připravují pro ně různé kulturní, sportovní a společenské vyžití. V zařízeních, kde jsou děti, je dobrovolníci hlídají, hrají si s nimi či se s nimi učí.

Jak službu poskytujeme?

Dobrovolníci mohou docházet za svými klienty do jednotlivých zařízení, ale i do jejich přirozeného prostředí – domů.

Cílem je:

  • pomoc při překonávání určitého zdravotního či sociálního handicapu klienta nebo pomoc při smysluplném prožívání života v náročné životní situaci,
  • navázání nových přátelství, získání nových zkušeností a zážitků pro klienta i dobrovolníka,
  • dobrý pocit u dobrovolníka, že mohl někomu pomoci, změna žebříčku hodnot v jeho životě.

Chceš se stát dobrovolníkem v naší organizaci? Stačí vyplnit Dotazník pro dobrovolníky, naše koordinátorka se s tebou domluví na daším postupu.

Pomáhat je jednoduché :-).

michelangelo-71282_960_7201