Podpora pečujících osob

Podpora pečujících osob (24 x 8 cm) (1)

Podpora pečujícím osobám je jednou z doplňkových činností Oblastní charity Havlíčkův Brod a úzce spolupracuje s ostatními službami, které Oblastní charita Havlíčkův Brod poskytuje. Podpora pečujícím osobám je poskytována zdarma formou individuální pomoci a poradenství. Především zajištěním informací, zapůjčením kompenzačních pomůcek, vzděláváním a zprostředkováním odborné pomoci sociální, zdravotní, psychologické či duchovní.

Přehled finančního zabezpečení               

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE                                

Kompenzační zdravotnické pomůcky         

Přednášky, setkání a další důležité rady

POSLÁNÍ

Posláním projektu je nabídnout pečujícím osobám komplexní podporu po stránce sociální i zdravotní, a tím předcházet psychickému, fyzickému a sociálnímu propadu osob pečujících o osobu závislou na péči jiné osoby.

CÍLOVÁ SKUPINA

Podpora je poskytována lidem, jež se rozhodují nebo se již rozhodli pečovat o své blízké v jejich domovech a potřebují praktickou pomoc, radu odborníka nebo možnost sdílet své zkušenosti s ostatními pečujícími.

CO NABÍZÍME

Pomoc při orientaci v sociálních a zdravotních službách

 • sociální služby
 • zdravotní služby

Pomoc při orientaci v oblasti finanční problematiky, řešení finanční situace

 • příspěvek na péči
 • dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením
 • dávky nemocenského pojištění
 • úlevy na daních a pojištění
 • dávky ze systému státní sociální podpory a hmotné nouze

Seznámení se s možností využití zdravotnických a kompenzačních pomůcek

 • jak získat zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • kde získat zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • edukace ve způsobu jejich použití

Pomoc zaměřenou na získávání potřebných dovedností

 • způsoby péče o ležící osobu a manipulace se zcela imobilní nebo částečně imobilní osobou.
 • polohování a předcházení vzniku kožních defektů
 • předcházení nadměrnému zatěžování pohybového aparátu pečujících

Zprostředkování pravidelných setkání, přednášek, workshopů

 • získání potřebných informací, jak lépe a rychleji zvládat náročné situace při poskytování péče, a jak těmto situacím předcházet

Důležité odkazy, důležité kontakty a praktické rady

JAK SLUŽBU POSKYTUJEME

 • Formou osobních setkání v prostorách Oblastní charity Havlíčkův Brod
 • Telefonicky
 • Písemně přes e-mail

Bc. Eva Dvořáková, sociální pracovník,

Tel.: 603 416 546, E-mail: dvorakova.eva@charitahb.cz

Oblastní charita Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod