Projekt Vzdělávání pracovníků DHP OCHHB

Vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod
MZCR

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Číslo projektu: 49/2021/PPNN/CAU

Hlavním cílem projektu je zajistit odbornou připravenost pracovníků pro uplatnění získaných znalostí a dovedností v praxi. Podpoří schopnost efektivní spolupráce pracovníků ze sociálních a zdravotních oborů zapojených do poskytování paliativní péče dle zásad mezioborové spolupráce poskytované péče. Dílčím cílem projektu je edukace pracovníků Domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod v oblastech:

  • podpora pacienta (klienta) a rodiny po sdělení diagnosy – krizová intervence,
  • tvorba a realizace Individuálního plánu poskytování sociálních služeb v paliativní péči,
  • psychohygiena, etika, specifika komunikace a specifika ošetřovatelské péče v paliativní péči.