Sociální a zdravotní péče

Sociální služby

Pečovatelská služba a osobní asistence 

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům v předem dohodnutém rozsahu a čase. Pracovníci služby docházejí do domácnosti pečované osoby a pomáhají při zajištění stravování, chodu domácnosti, osobní hygieně, zajišťují pochůzky, doprovod na nákupy, doprovod k lékaři nebo vyřízení drobných úředních záležitostí apod. Služba je poskytována za úhradu. Péči lze hradit z příspěvku na péči.

Služby poskytuje: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Žádosti ke stažení: Žádost - Pečovatelská služba Reynkova HB.pdf  Žádost - Pečovatelská služba charita HB.pdf  Žádost - pečovatelská služba charita Humpolec.pdf

Denní stacionář 

Pečovaná osoba žije ve svém domácím prostředí a za službou dochází. Zařízení jsou určena pro denní pobyt zdravotně postižených osob a seniorů. Ve stacionáři je vyplňován jejich volný čas, zajištěno stravování, poskytnuty podmínky pro osobní hygienu apod. Služba je poskytována za úhradu. Péči lze hradit z příspěvku na péči.

Služby poskytuje: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Sociální centrum města Světlá nad Sázavou.

Odlehčovací pobytová služba 

Umožňuje přechodné umístění pečované osoby do zařízení po časově omezenou dobu, a tak umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba zajišťuje pečovaným osobám přechodné ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou apod. Služba je poskytována za úhradu.

Služby poskytuje: Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Žádosti ke stažení:Žádost - Domov pro seniory Reynkova HB.pdf

Domy s pečovatelskou službou

Jedná se o zvláštní druh nájemného bydlení. Byty jsou určeny osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují intenzivnější péči, neboť pečovatelka je většinou po celou pracovní dobu v domově přítomna. Klient hradí nájemné a s poskytovatelem si dojednává pouze pomoc v oblastech, které sám nezvládá. Služba se poskytuje za úhradu. Péči lze hradit z příspěvku na péči.

Služby poskytuje: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Sociální centrum města Světlá nad Sázavou atd.

Žádosti ke stažení: Žádost - Pečovatelská služba Reynkova HB.pdf

Domovy pro seniory 

Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou již nelze zajistit v domácím prostředí, prostřednictvím rodiny nebo jiných sociálních služeb. Služba se poskytuje za úhradu.

Služby poskytuje: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Sociální centrum města Světlá nad Sázavou atd.

Žádosti ke stažení:Žádost - Domov pro seniory Reynkova HB.pdf  Žádost - Domov pro seniory Husova HB.pdf  Vyjádření lékaře DPS Světlá.doc  Žádost - Domov pro seniory Světlá.docx

Domovy se zvláštním režimem 

Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto lidí. Služba se poskytuje za úhradu.

Služby poskytuje: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu atd.

Žádosti ke stažení: Žádost - Domov pro seniory Husova HB.pdf  Žádost - Domov pro seniory Reynkova HB.pdf

Zdravotní služby

Domácí zdravotní péče 

Odborná péče je poskytována v domácnosti pečované osoby zdravotními sestrami a je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci. Domácí zdravotní péči musí předepsat praktický lékař nebo ošetřující lékař v případě hospitalizace. Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Péči poskytuje: Oblastní charita Havlíčkův Brod atd.

Domácí hospicová péče 

Zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné a osoby v terminálním stádiu života. Pomáhá těmto lidem prožít důstojným způsobem a v domácím prostředí poslední období života. Cílem domácí hospicové péče je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání a poskytnutí podpory osobám blízkým. Zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Ošetřovatelskou péči lze hradit z příspěvku na péči.

Péči poskytuje: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Nemocnice Havlíčkův Brod

Žádosti ke stažení: Žádost - Domácí hospicová péče charita HB.docx