Projekt Osobní asistence na dosah

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Osobní asistence na dosah

Registrační č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013619

Projekt Osobní asistence na dosah je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti terénní sociální služby osobní asistence pod Oblastní charitou Hvalíčkův Brod. Předmětem projektu je podpora infrastruktury terénní služby, v rámci které dojde k pořízení dvou kusů osobních automobilů pro účely poskytování služby osobní asistence. Cílovými skupinami projektu jsou osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní formy sociální služby osobní asistence. Jedná se o sociální službu poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, kterou provozuje Oblastní charita Havlíčkův Brod na základě registrace na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Díky naplnění cíle projektu bude podpořena cíloví skupina, jíž tvoří lidé z těchto měst a jejich okolí – Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov, která spadají do území MAS Královská stezka. Cílem projektu je také zajištění současného provozu služby v plném rozsahu. Dílčími cíli projektu jsou:

  • podpora sociální inkluze klientů osobní asistence,
  • zajištění co nejkratší doby mezi úřijetím žádosti o službu a začátkem poskytování služby,
  • optimalizace rozmístění automobilů pro zajištění terénních služeb,
  • prostřednictvím navýšení počtu automobilů Centra osobní asistence Havlíčkův Brod uspokojení více zájemců o tuto sociální službu,
  • uspokojení častějšího zájmu klientů o odvozy k lékařům, na úřady, na společenské akce apod.