Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života doma v kruhu svých nejbližších. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Pečujeme nejen o nemocného, ale také o členy jeho rodiny, protože poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou fyzicky i psychicky velmi namáhavé. Vycházíme jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny a prostřednictvím této služby kombinujeme péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáháme jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka. Domácí hospicovou péči ordinuje lékař – specialista a následně ji přebírá praktický lékař. DHP

Poslání

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života v prostředí,které jim samotným není cizí, ve kterém se cítí příjemně, a které pro ně vždy bylo symbolem vzájemné úcty, lásky, porozumění a přístavem. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Vychází jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje lékařskou péči s ošetřovatelskou a taktéž s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí nejenom všestrannou a účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících, ale pomáhá zvládat i jejich zármutek po smrti blízkého člověka.

Působnost

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Cíle

  • klientovi pomáháme dodržovat jeho navyklý způsob stravování,
  • klientovi pomáháme dle jeho zvyklostí udržovat jeho hygienické potřeby,
  • klienta podporujeme v zachování jeho dovedností a schopností,
  • klienta podporujeme v zachování sociálních vazeb – kontakt s rodinou, přáteli a okolím.

Cílové skupiny

Služba je poskytována tomuto okruhu osob: osoby s chronickým onemocněním.
Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Zásady poskytování sociální služby

  • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
  • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
  • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
  • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
  • respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
  • zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta.

Provozní doba

DHP služba - 24 hodin, 7 dní v týdnu (pouze pro pacienty DHP).
DHP ranní pohotovost - pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin (pouze pro pacienty DHP).

Příjmy pacientů do DHP provádíme pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin, po předchozích konzultacích, po vystavení poukazu na DP ošetřujícím lékařem.

Kontaktní údaje

Mgr. Veronika Plačková Nováková, staniční sestra DHP
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 731 883 010, e-mail: hospicovapece@charitahb.cz

vrchní sestra DHP
Tel.: 569 420 354, 777 736 061, e-mail: ZhzkT7f_Y.m%C1.7~bGkY029g

Mgr. Stanislava Kolářová, sociální pracovnice DHP
Tel.: 703 877 454, e-mail: 6hyk8~l7VX~mYZhaa8ulO1p

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra DHP ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

  Žádost o přijetí do Domácí hospicové péče ke stažení zde

PODPORIL_KV_240x80    barva, znak

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Chotěboř   Chotěboř_logo_partneři
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  VDV-logo-2017 

V rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 Ministerstvo zdravotnictví České republiky finančně podpořilo projekty KONFERENCE 21, EDUKACE 21 a Vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod.
MZCR

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 17

DĚKUJEME!