Charitní ošetřovatelská služba

Odbornou zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry přímo doma u klienta. Péči ordinují praktičtí lékaři a práci sestřiček hradí zdravotní pojišťovna. Cílem je, aby lidé krátkodobě i dlouhodobě nemocní a senioři mohli zůstávat doma se svými blízkými. Péči definuje individuální plán a zdravotní sestry pracují sedm dní v týdnu. Mimo jiného podávají léky ve všech formách, nacvičují s klienty soběstačnost, léčí proleženiny, provádí cévkování, kondiční a pohybová cvičení, ošetřují chronické rány, stomie i permanentní katetry a drény, pečují o onkologicky nemocné a také odebírají krev včetně ostatního biologického materiálu nebo kontrolují krevní tlak a hladinu cukru v krvi u diabetiků. CHOS
Konkrétní individuální plán, čas a frekvence návštěv se stanoví podle zdravotního stavu klienta. U ležících nemocných je vždy nutná spolupráce s rodinou. V případě potřeby poskytování domácí péče si vyberte středisko charitní ošetřovatelské služby, které je nejblíže vašemu bydlišti, a domluvte si návštěvu vedoucí sestry střediska přímo u vás doma. Pokud bude zdravotní péče potřebná, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře o její předepsání.
Charitní ošetřovatelské služby poskytujeme v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a v okolí těchto měst.

Provozní doba

Služba je poskytována v rozsahu ordinované a domluvené péče sedm dní v týdnu.

Kontaktní údaje

Bc. Jana Krupičková, staniční sestra CHOS
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 731 646 900, e-mail: osepece@charitahb.cz

Vrchní sestra CHOS
Adresa: Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 420 354, 777 736 061, e-mail: ZhzkT7f_Y.m%C1.7~bGkY029g

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra CHOS ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 20

DĚKUJEME!