Charitní ošetřovatelská služba

Odbornou zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry přímo doma u klienta. Péči ordinují praktičtí lékaři a práci sestřiček hradí zdravotní pojišťovna. Cílem je, aby lidé krátkodobě i dlouhodobě nemocní a senioři mohli zůstávat doma se svými blízkými. Péči definuje individuální plán a zdravotní sestry pracují sedm dní v týdnu. Mimo jiného podávají léky ve všech formách, nacvičují s klienty soběstačnost, léčí proleženiny, provádí cévkování, kondiční a pohybová cvičení, ošetřují chronické rány, stomie i permanentní katetry a drény, pečují o onkologicky nemocné a také odebírají krev včetně ostatního biologického materiálu nebo kontrolují krevní tlak a hladinu cukru v krvi u diabetiků. CHOS
Konkrétní individuální plán, čas a frekvence návštěv se stanoví podle zdravotního stavu klienta. U ležících nemocných je vždy nutná spolupráce s rodinou. V případě potřeby poskytování domácí péče si vyberte středisko charitní ošetřovatelské služby, které je nejblíže vašemu bydlišti, a domluvte si návštěvu vedoucí sestry střediska přímo u vás doma. Pokud bude zdravotní péče potřebná, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře o její předepsání.
Charitní ošetřovatelské služby poskytujeme v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a v okolí těchto měst.

Provozní doba

Služba je poskytována v rozsahu ordinované a domluvené péče sedm dní v týdnu.

Kontaktní údaje

Mgr. Jana Krupičková, staniční sestra CHOS
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 731 646 900, e-mail: osepece@charitahb.cz

Vrchní sestra CHOS
Adresa: Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 420 354, 777 736 061, e-mail: ZhzkT7f_Y.m%C1.7~bGkY029g

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra CHOS ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o. podpořila službu darováním dvaceti mobilních telefonů, které pomohou ke zkvalitnění poskytovaných služeb  横版华为公司标志 Horizontal Version of Huawei Corporate Logo_2018

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 20

DĚKUJEME!