Chráněné bydlení Petrklíč

Pobytová služba Chráněné bydlení Petrklíč byla slavnostně otevřena v říjnu 2015. Službu poskytujeme dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí co nejvíce osamostatnit. Účelem služby je, aby uživatelé získali a upevňovali schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení domácnosti a zvládání samostatného života.

Službu poskytujeme na adrese Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Budova je situována do klidné části města s dobrou dostupností centra města, kde je umístěno autobusové nádraží, Městský úřad Ledče nad Sázavou s městskou knihovnou a pobočka Úřadu práce.

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Petrklíč je poskytovat službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, aby se mohli co nejvíce osamostatnit a přiblížit se tak běžnému životu svých vrstevníků. Účelem služby je, aby uživatelé služby získali, upevňovali a udrželi si své schopnosti a dovednosti potřebné pro co nejsamostatnější život v domácnosti.

Cíle

Cílem poskytování služby je uživatel, který:

 • je schopen žít běžným životem vrstevníků s co nejmenší mírou podpory,
 • vykonává co nejvíce činností souvisejících s péčí o sebe a s životem v domácnosti, rozvíjí a udržuje si své schopnosti a dovednosti v těchto oblastech,
 • využívá běžně dostupné veřejné služby s co nejmenší mírou podpory,
 • se snaží navazovat sociální kontakty s lidmi mimo Chráněné bydlení Petrklíč.

Cílová skupina

Chráněné bydlení Petrklíč poskytuje službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 65 let. Stávající uživatelé nad 65 let mohou i nadále využívat službu, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav.

Služba není poskytovaná:

 • osobám, které potřebují péči druhé osoby od 19.00 do 8.00 hodin,
 • osobám s těžkým tělesným postižením.

Základní činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Chráněné bydlení Petrklíč má kapacitu 4 osob ve dvou dvojlůžkových bytech.

Služba probíhá komunitním způsobem. V rámci této sociální služby je základní činnost ubytování poskytována 24 hodin denně. Ostatní základní činnosti v případě potřeby nabízíme a poskytujeme ve všední dny většinou od 9.00 do 19.30 hodin, o víkendu a ve státní svátky většinou od 8.30 do 19.00 hodin. Mimo tento čas je služba dostupná na telefonu.

Služba je poskytována za úhradu, viz Úhradník služeb.

Kontakt

Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí zařízení
Adresa: Barborka 1324, 584  01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 731 557, 777 736 067, e-mail: vedouci.petrklic@charitahb.cz

Petra Vídeňská, DiS., sociální pracovnice
Tel.: 731 604 798, e-mail: soc.petrklic@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 85

DĚKUJEME!