Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. §65 o sociálních službách). 

Poslání

Posláním Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, je poskytnout odbornou podporu a pomoc rodinám, které jsou ohrožené nebo zasažené nepříznivou sociální situací, tak aby mohly žít běžným způsobem života, tak jako obyvatelé níže uvedené oblasti, kteří sociální službu nepotřebují.

Působnost

Působíme v okrese Havlíčkův Brod a ve městě Humpolec a jeho přilehlých obcích.

Cíle

Cílem sociálně aktivizační služby je:

 • Rodina, která zvládá výchovu dítěte/dětí.
 • Rodina, ve které se upevnily vztahy mezi rodiči, partnery, prarodiči a dítětem/dětmi.
 • Rodina, která umí hospodařit.
 • Rodina, která umí vést domácnost.
 • Rodina, která si umí vyřizovat běžné záležitosti, např. jednání se školou, obchody, úřady, poštou.
 • Rodina, která zvládla zajistit odpovídající podmínky pro bydlení, které jsou vhodné pro výchovu dítěte/dětí.
 • Rodina, která má běžné sociální vztahy s širší rodinou, se svým okolím, s vrstevníky.

Cílové skupiny

Rodiny úplné i neúplné s nezaopatřeným dítětem/dětmi, které jsou ohrožené nebo zasažené nepříznivou situací, je u nich ohrožený vývoj dítěte/dětí v důsledku této nepříznivé situace a nejsou schopné tuto situaci překonat vlastními silami, které bydlí v okrese Havlíčkův Brod nebo ve městě Humpolec a jeho přilehlých obcích.
Služba může být poskytována i rodiči s nezaopatřeným dítětem, který je omezen ve svých právech a má stanoveného opatrovníka.

Neúplnou rodinou myslíme:

 • Matka nebo otec, který vychovává své nebo svěřené dítě/děti.
 • Další osoby, které s touto neúplnou rodinou žijí v domácnosti. Jedná se např. o prarodiče, partnera, partnerku.
 • Rodiče, kteří žijí odděleně a společně se podílejí na výchově dítěte/dětí.

Zásady poskytování sociání služby

 • Individuální přístup
 • Aktivizace
 • Rovnost
 • Soukromí
 • Respekt
 • Neutrální postoj

Provozní doba

 • provozní doba terénní služby: pondělí až pátek 8.00–18.00 hodin, ve výjimečných případech lze poskytnout službu také o víkendu v době 9.00–17.00 hodin

Kontakt

Bc. Jitka Muzikářová, DiS., vedoucí služby
Adresa: Rubešovo nám. 173, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 734 267 292, e-mail: sas@charitahb.cz 

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 36

DĚKUJEME!