Kdo do stacionáře chodí

Paní M.

Paní M. je seniorka s pohybovými potížemi, kvůli kterým využívá invalidní vozík. Náš stacionář začala navštěvovat v roce 2018 a pravidelně k nám chodí několikrát týdně. Paní M. se ve stacionáři setkává se svými vrstevníky, procvičuje si paměť, jemnou i hrubou motoriku, cvičí apod. Využívá také fakultativní službu Doprava svozovým automobilem, díky které ji svozové auto Petrklíče vybavené nájezdovou rampou do stacionáře přiveze a zase odveze zpátky domů.
Tato služba pomáhá paní M. udržovat si fyzické a psychické schopnosti. Pravidelně totiž cvičí na stroji Motren, za potřebné asistence nacvičuje chůzi v bradlovém chodníku a na svém vozíku v sedě cvičí. V Petrklíči se cítí příjemně a ráda nás navštěvuje.
Díky individuálnímu plánu, který je zaměřený především na udržení pohybových schopností a paměti, může paní M. i nadále bydlet doma se svou rodinou a žít tam, kde se cítí nejlépe.

3

Paní J.

Paní J. je seniorka po amputaci dolní končetiny, a proto využívá invalidní vozík. V současné době bydlí v Domě s pečovatelskou službou, kde ji pravidelně navštěvuje rodina. V roce 2019 začala stacionář navštěvovat jednou týdně. Nyní jezdí do Petrklíče dvakrát v týdnu, což si velmi pochvaluje.
Pro paní J. je nejdůležitější, že se za pomoci pracovníků a využití vanového zvedáku může vykoupat ve vaně. Dále se v Petrklíči setkává se svými vrstevníky, procvičuje si zde paměť, jemnou i hrubou motoriku, cvičí apod. Stejně jako paní M. využívá možnosti dopravy. Do automobilu s vozíkem najíždí pomocí nájezdové rampy.
Díky této sociální službě je její život mnohem kvalitnější. Udržuje si u nás své schopnosti a dovednosti, setkává se se svými vrstevníky a ráda si s nimi povídá. Návštěvy Petrklíče jsou pro ni příjemnou změnou prostředí. Sama dodává: „Jsem ráda, že do Petrklíče můžu chodit častěji. Všichni jsou tu na mě moc hodní, ve všem mi pomáhají. Dostanu se mezi lidi, zacvičím si a konečně se můžu vykoupat ve vaně.“

Pan V.

Stacionář Petrklíč začal v roce 2019 využívat také pan V., protože mu náhle zemřela maminka, která o něj pečovala. Od té doby se o něj stará jeho sestra. Pan V. v mládí prodělal dětskou mozkovou obrnu a nyní má těžší formu mentálního a fyzického postižení. Komunikuje pomocí tabulky s písmeny, používá invalidní vozík a sám o sebe péči nezvládá. Je rád ve společnosti, užívá si nové podněty, ale potřebuje neustálou pomoc, neboť dokáže omezeně pohybovat pouze jednou rukou. Do stacionáře dochází čtyřikrát týdně.
Pan V. velmi rád chodí do Terapie, kde se sice sám nezapojuje do rukodělných činností, ale za pomoci pracovníka si rád povídá s ostatními uživateli. Líbí se mu pracovní atmosféra dílny. Baví ho také aktivity na počítači, kde s pracovníkem Petrklíče sleduje oblíbené filmy, sportovní pořady nebo poslouchá hudbu.
Díky této sociální službě se pan V. dostane do jiného prostředí a den tráví podobně jako jeho vrstevníci. Pracovníci mu v Petrklíči pomáhají při osobní hygieně, při podávání stravy a pití, při pohybu, aktivizačních činnostech apod. Velkou výhodou pro jeho rodinu je také možnost využití dopravy svozovým automobilem.
Sestra pana V. si stacionář velmi pochvaluje: „Na začátku chodil do Petrklíče třikrát týdně. Protože se mu tam líbilo, začal jezdit čtyřikrát. V Petrklíči je moc spokojený. Pamatuje si, kdy má znovu jet do Ledče a večer před cestou mi to připomíná. Často mi vypráví, s kým si povídal. Mně samotné služba velmi ulehčuje každodenní péči o bratra. Starám se o něho sama a díky stacionáři mám čas zařídit si vše potřebné.“

2

Paní N.

Paní N. má od narození těžké kombinované postižení, kvůli kterému je odkázána na pomoc svých blízkých. Po celou dobu se o ni stará její rodina. Paní N. využívá stacionář každodenně od roku 2009.
Paní N. komunikuje se svým okolím pouze neverbálně. Dokáže ale projevit radost, smutek nebo třeba dobrou náladu. Pracovníci jí v Petrklíči pomáhají při osobní hygieně, například při koupeli nebo s výměnou inkontinenční pomůcky, při podávání jídla a pití a podobně. Paní N. si ve stacionáři užívá bazální stimulaci, kdy ji pracovníci polohují, masírují masážními míčky a ráda také relaxuje v masážním křesle. Za asistence pracovníka se také podílí na výtvarných aktivitách.
Paní N. působí v Petrklíči spokojeně. Často se směje, projevuje radost a s pracovníky spolupracuje. I pro její rodinu je stacionář důležitý, protože díky Petrklíči a jeho pracovníkům mohou oba její rodiče pracovat. „Jsme rádi, že se N. ve stacionáři pravidelně koupe, protože doma je to pro nás velmi náročné. Poznáme na ní, že se v Petrklíči cítí dobře. Také je pro nás důležité to, že ji pracovníci ráno vyzvednou a odpoledne zase přivezou zpátky domů,“ svěřila se maminka paní N.