Jak pomáháme

Oblastní charita Havlíčkův Brod ve svých zařízeních poskytuje klientům služby zdravotní, sociální a ostatní, které jsem neméně důležité, ale nespadají ani do jedné z předchozích oblastí. Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní  situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů. Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost. 

 

Seniorům, znevýhodněným a chronicky nemocným nabízíme zdravotní, sociální a další služby:

Seniorům a nemocným poskytujeme tyto služby: 

Lidem  s mentálním  postižením  poskytujeme  tyto  sociální  služby: 

S podporou v podobě sociálních služeb jsme tu i pro rodiny s dětmi:

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

MATEŘSKÁ CENTRA A DĚTSKÁ SKUPINA:

OSTATNÍ SLUŽBY: