Jak pomáháme

1 02log1_charita_1bOblastní charita Havlíčkův Brod ve svých zařízeních poskytuje klientům služby zdravotní, sociální a ostatní, které jsem neméně důležité, ale nespadají ani do jedné z předchozích oblastí. Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní  situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů. Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost.  

Seniorům, zdravotně znevýhodněným a chronicky nemocným nabízíme zdravotní služby:

Seniorům a nemocným poskytujeme tyto sociální služby: 1

Lidem  s mentálním  postižením  poskytujeme  tyto  sociální  služby: 2

S podporou v podobě sociálních služeb jsme tu i pro rodiny s dětmi:

 

 

Dále jsme tu pro vás s ostatními službami a aktivitami: 

Chcete nás podpořit? Můžete pomoci jako dobrovolník nebo naše služby podpořit finančně. Více informací získát v sekci Podpořte nás. Děkujeme!