Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci

V samotném Humpolci i jeho okolí žijí senioři, kteří jsou často sami a celé dny si nemají s kým popovídat, navíc se často potýkají se zdravotními problémy, které stáří přináší a dostává je do situace, kdy i při běžných záležitostech potřebují pomoc a podporu. A právě proto jsme tady my – Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, které už 17 let poskytuje svou službu potřebným – seniorům a lidem se zdravotním postižením.
Staráme se o 30 seniorů, kteří zůstávají díky našim službám i při zhoršení zdravotního stavu ve svých domovech. Hlavní náplní naší služby je péče, pomoc a podpora seniorů.

Astra1

Poslání

Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci poskytuje svou službu seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jsme tu proto, abychom pomohli našim uživatelům v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby si co nejdéle udrželi stávající schopnosti a dovednosti.
Mohli prožívat důstojné stáří, nebyly zcela osamělí a měli podporu při vyřizování běžných záležitostí.

Působnost

Služba působí ve městě Humpolci a jeho okolí. Je situována ve středu města, v Domě s pečovatelskou službou, nedaleko zdravotního střediska, pošty, nákupního střediska. Ke svozu uživatelů služby je využíváno svozové auto, je tedy možné uživatele do zařízení přivézt, a po ukončení poskytování služby zase odvézt domů.

Cíle

  • Uživatel, který není zcela osamělý.
  • Uživatel, který má zajištěny všechny potřebné úkony péče o svoji osobu, které si již nemůže zajistit sám.
  • Uživatel, u kterého se podařilo zčásti nebo zcela zachovat stávající dovednosti a schopnosti.
  • Uživatel, který má zajištěny svoje běžné záležitosti.

Cílové skupiny

Okruhem osob Astry – denního centra pro seniory v Humpolci a jeho spádových obcích, jsou dospělé osoby od 55 let, senioři se sníženou soběstačností, tělesným a zdravotním postižením. Osoby trpící zdravotním postižením vyvolaným Parkinsonovou chorobou nebo různými typy demence, které potřebují péči, pomoc a podporu další osoby. Tato pomoc a podpora jim nemůže být zajištěna osobou blízkou, pečovatelskou službou nebo asistenční službou.
Věková struktura uživatelů:
Služby jsou určeny občanům seniorského věku
● Dospělí (55 – 64 let)
● Mladší senioři (65 – 80 let)
● Starší senioři (nad 80 let)

Maximální okamžitá kapacita služby je 18 uživatel.

Zásady poskytování sociální služby

  • důstojnost
  • respekt
  • rovnost
  • motivace
  • individuální přístup
  • partnerský přístup

Provozní doba

Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hodin; sociální pracovnice je přítomna v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Kontaktní údaje

Bohuslava Medová, vedoucí služby
Adresa: Školní 730, 396  01 Humpolec
Tel.: 565 532 853, 777 736 069, e-mail: astra@charitahb.cz

Zálesí 10 - 2022-1

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

   barva, znak

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 40
DĚKUJEME!