Středisko rané péče

Jde o pomoc rodinám, které pečují o miminko po předčasném nebo těžce probíhajícím porodu, rodinám dětí se zdravotním postižením (mentálním, tělesném, smyslovém, kombinovaném, s poruchou autistického spektra) a o podporu rodin dětí ohrožených ve zdravém vývoji. Jedná se o terénní službu, doplněnou ambulantními službami, poskytovanou dítěti a jeho rodičů od narození do maximálně sedmi let věku. Komplexní péči poskytuje kvalifikovaný tým odborníků, kteří spolupracují s dalšími odborníky (specializovaní lékaři, rehabilitační pracovníci, psychologové, logopedi). Dále služba nabízí možnost zapůjčení odborné literatury nebo pomoc při výběru rehabilitačních, edukačních a stimulačních pomůcek. Veškeré naše služby poskytujeme, dle zákona, zdarma. Středisko rané péče svým uživatelům na základě získaných finančních prostředků také nabízí fakultativní činnosti a setkávání rodičů (pedagogicko-psychologické ježdění na koni, rehabilitační plavání, canisterapii, ergoterapii, muzikoterapii, případně organizuje rehabilitační pobyt pro celé rodiny), na jejich úhradě se podílí i uživatelé. Na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku, Chotěbořsku, Humpolecku, Světelsku a Ledečsku neexistuje další podobná služba, která by rodiny a jejich děti v takto těžké situaci podporovala.RP

Poslání

Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout komplexní odbornou pomoc a podporu celé rodině, která pečuje o dítě se zdravotním postižením nebo, které je ohrožené ve zdravém vývoji na území kraje Vysočina.

Působnost

Kraj Vysočina (vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Žďár nad Sázavou).

Cíle

Hlavním cílem Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout každému uživateli takovou podporu a pomoc, která vede ke zlepšení kvality života dítěte (s postižením či ohroženým ve vývoji) a jeho rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení či ohrožení a k začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení (dle jejich možností a schopností).

Cílové skupiny

Služba Střediska rané péče Havlíčkův Brod je určena rodinám pečujícím o děti od narození do 7 let věku se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným), se smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, nebo jejichž vývoj je v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, úrazy, nemoc). Rodinou se rozumí rodiče, dítě, sourozenci, pěstouni, popřípadě pečující osoba. Rodina musí být schopna komunikovat v češtině, případně si zajistí tlumočníka.  

Službu neposkytujeme:

  • zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo žádají činnost, kterou SRP neposkytuje,
  • rodinám dítěte, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (v posledních 6 měsících),
  • v případě, že je kapacita naplněna.

Zásady poskytování sociání služby

  • Zásada důstojnosti uživatele služby - respektovat individualitu uživatele, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
  • Zásada ochrany práv uživatele služeb – pracovníci jsou v rodině hosté a respektují zvyklosti, běžný chod a rytmus každé rodiny. Respektují soukromí – vstupují pouze na ta místa, kam jsou zváni.
  • Zásada nezávislosti na institucích – pracovníci SRP podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí, žít běžným způsobem života, využívat veřejné instituce apod. Uživatel se po celou dobu rozhoduje o průběhu služby.
  • Zásada práva volby a prvního rozhodnutí – uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, poskytovatel jen doporučuje, rozhodující slovo má uživatel.
  • Zásady individuálního přístupu – pracovník postupuje na základě individuálních odlišností uživatelů služby a jejich osobních hranic. S uživatelem služby individuálně plánuje průběh využívání služby a spolu stanovují reálné cíle.

Provozní doba

Terénní služby poskytujeme v pracovních dnech 8.00–16.00 hodin dle domluvy s jednotlivými klienty.
Ambulantní služby poskytujeme ve čtvrtek 8.00–14.30 hodin.
Okamžitá kapacita jsou tři uživatelé v ambulantní formě, nebo tři uživatelé v terénní formě.

Kontaktní údaje

PhDr. Irena Salaquardová, vedoucí služby
Adresa: Horní 3188, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 777 741 449, e-mail: ~8Ak637_VX~mYZhaa8ulO1p

PODPORIL_KV_240x80   barva, znak

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Chotěboř Chotěboř_logo_partneři, Světlá nad Sázavou 000503[1],
Ždírec nad Doubravou znaka Pelhřimov logo_cerno-bile

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 90

DĚKUJEME!