Přednášky, setkání a další důležité rady

Zprostředkování pravidelných setkání, přednášek, workshopů

Získání potřebných informací, jak lépe a rychleji zvládat náročné situace při poskytování péče, o jak těmto situacím předcházet. Zajištění individuálního přístupu při pomoci s posouzením celkové situace a vytvořením plánu podpory.

  • Pravidelná podpora pečujících osob Každý všední den od 8:00 do 17:00 poskytujeme telefonické konzultace (603 416 546). Osobní setkávání na základě telefonické domluvy (Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod).
  • Nepřetržitý písemný kontakt – e-mail: ZoBBR9enW5rFRYUSYanBZd5%X5pJ
  • Pravidelné přednášky, jejichž témata budou vycházet z potřeb pečujících formou osobního setkávání nebo on-line setkávání čtyřikrát za rok
  • Setkávání ve skupině pečujících osob

Pokud byste měli zájem o některou z forem podpory pečujícím osobám, tak informace najdete na stránkách Oblastní charity Havlíčkův Brod https://hb.charita.cz/ nebo máte možnost na základě zaslaného kontaktu (telefon nebo e-mail) získávat informace o realizovaných akcích prostřednictvím sms nebo e-mailu.

Další praktické informace

Dodavatelé dovážky obědů do domácnosti

Jídelna U Pletařů, Havířská 144, 580 01 Havlíčkův Brod (Pleas), telefon: 569463234, e-mail:
info@jidelnaupletaru.cz

Stravování Vorlíček, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod (v budově Výzkumného ústavu bramborářského), telefon: 725089297, e-mail: jidelnavuhb@seznam.cz

Jídelna Jatka Perknov, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod (bývalá budova Okresního úřadu), telefon: 569432935, e-mail: jatkaperknov@seznam.cz

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod, telefon: 569433757, e-mail: e-mail: ssmhb@ssmhb.cz  Pozor, sociální služby města poskytují pouze dovážku dietní stravy!

Doprava

Dopravní zdravotní služba (převozové sanitky)

Převoz sanitkou navrhuje lékař z důvodů zdravotního stavu, který neumožňuje dopravu běžným způsobem a náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pokud chcete využít Dopravní zdravotní službu, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu vystavit lékař už dopředu současně s žádankou na dané vyšetření.