Centrum osobní asistence

Osobní asistence má za cíl zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání zůstat co nejdéle doma a žít obvyklým způsobem života. Prostřednictvím individuálního přístupu a s důrazem na zachování a rozvoj samostatnosti uživatelů podporují osobní asistenti osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku a seniory od 65 let výše, kteří nejsou schopní se sami o sebe kompletně postarat, nicméně chtějí zůstat ve svém domácím prostředí.

IROP_CZ_RO_B_C-RGBProjekt Osobní asistence na dosah registrační č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013619 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní formy sociální služby osobní asistence a zajištění současného provozu služby v plném rozsahu. Více informací o projektu zde.

Poslání

Posláním osobní asistence je zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a žít svým obvyklým způsobem života.

PůsobnostOA

Terénní služba je poskytována dle potřebu uživatelů na území těchto obcí s dojezdem do 15 km: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Přibyslav, Humpolec, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou.

Cíle

 1. Klient žije důstojným životem ve svém domácím prostředí a je zde spokojen.
 2. Klient má naplněné fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby.
 3. Dovednosti a schopnosti klienta se udržují na stávající úrovni nebo se zvyšují.
 4. Klient má zachované sociální vazby – s rodinou, přáteli, okolím.

Cílové skupiny

Služba je poskytována okruhu osob, kteří se dostali do nepříznivé životní situace – nejsou schopni si zajistit základní životní úkony péče o vlastní osobu vlastními silami a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se o osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku a o seniory od 65 let, horní věková hranice není omezena.

Maximální okamžitá kapacita je 11 klientů.

Zásady poskytování sociální služby

 • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
 • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
 • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
 • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
 • respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
 • zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta,
 • zachování partnerského přístupu - pracovníci nevystupují vůči klientovi v nadřazené ani podřazené pozici.

Provozní doba

Službu poskytujeme nepřetržitě na základě domluvy.

Kontaktní údaje

Věra Kratochvílová, DiS., vedoucí služby
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 426 070, 777 630 447, e-mail: WlvC-3d907c-T65j4mnrSW7rVV~jEm4UHdEk-~7%cbyy.Z2n0knjGK7%WkvDR664Ys

Veronika Váchová, DiS., zástupce vedoucí
Tel.: 734 267 518, e-mail: c8pr5f54c.Ey47a7VX~mYZhaa8ulO1p

Kontakt na Osobní asistenci: kancelář v Havlíčkově Brodě

Žádost o službu osobní asistence 

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 50
DĚKUJEME!