Projekt KONFERENCE 21

KONFERENCE 21 – podpora dětské a perinatální paliativní péče MZCR

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Číslo projektu: 47/2021/PPNN/CAU

Hlavním cílem projektu je seznámit odbornou veřejnost s problematikou a možnostmi perinatální paliativní péče. Projekt je podporujícím projektem pro systematizaci dětské paliativní a perinatální péče. Dílčími cíli projektu jsou:

  • zvýšení informovanosti skupiny zdravotníků a sociálních pracovníků o problematice a potřebách dětské paliativní a perinatální péče,
  • nastavení spolupráce zdravotnických zařízení a nestátních neziskových organizací v zájmu systematické, kontinuální a multidisciplinární péče o rodiny s dětmi s život limitující nemocí či vadou,
  • nastavení spolupráce s Centry specialitované péče, z nichž se děti v závěrečné fázi onemocnění vrací do regionu.