Projekt EDUKACE 21

EDUKACE 21 – podpora dětské a perinatální paliativní péče MZCR

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Číslo projektu: 48/2021/PPNN/CAU

Hlavním cílem projektu je edukace týmu Domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod a dalších týmů mobilní specializované paliativní péče v Kraji Vysočina a Královéhradecké diecézi v principech a přístupu v dětské a perinatální paliativní péči. Dílčími cíli projektu jsou:

  • podpora při začlenění dětských lékařů a sester do týmů mobilní specializované paliativní péče,
  • konzultační pomoc zdravotníkům v regionu v oblastech léčby bolesti a symptomů terminální fáze nemoci dítěte,
  • poradenství v oblasti etického rozhodování v dilematech dětské paliativní péče.