Od soboty 4. ledna můžete v ulicích nebo přímo na vašem prahu potkat tři krále
3. ledna 2020 Aktuality

Od soboty 4. ledna můžete v ulicích nebo přímo na vašem prahu potkat tři krále

Už v sobotu 4. ledna se na svou dobročinnou cestu vydají tři králové. Na Havlíčkobrodsku a Humpolecku, tedy v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod, bude v rámci Tříkrálové sbírky koledovat na 458 skupinek tří králů až do 12. ledna, aby požádaly o dar na pomoc potřebným v nouzi, popřály krásný nový rok a na vašich dveřích zanechaly požehnání v podobě křídou napsaného K+M+B 2020.

V zapečetěných kasičkách budou koledníci opatrovat příspěvky, které mimo jiného půjdou na nákup zdravotnického vybavení pro terénní službu Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. „Celých 65 % využijeme na podporu služeb naší Charity, prostřednictvím kterých pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci, další prostředky půjdou na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, část pomůže potřebným v zahraničí a dílem podpoříme i celostátní projekty,“ připomněla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.
Tři krále potkáte v bezmála 130 obcích po celém Havlíčkobrodsku a Humpolecku. Úplně poprvé budou koledníci chodit v Čejově u Humpolce nebo ve Vysoké u Havlíčkova Brodu. Výjimku pak získaly obce Lučice a Malčín, kde jste mohli Kašpara, Melichara a Baltazara potkat už 1. a 2. ledna 2020. Přímo v Humpolci se bude koledovat v sobotu 4. ledna. „Podvacáté zahájí Tříkrálovou sbírku v Humpolci živý betlém nejen s Marií, Josefem a Ježíškem, ale také s živými zvířátky na Horním náměstí. K malému Ježíškovi dorazí tři králové na koních a všem 32 skupinkám koledníků se dostane požehání. Začátek programu bude v 9.00 hodin,“ připomněla Dagmar Arnotová, koordinátorka z Humpolce a jeho okolí.
Tuto sobotu potkáte tři krále také v Přibyslavi, ve Světlé nad Sázavou nebo také v Polné. To v Ledči nad Sázavou nemají určený den a koledu plánují spíše na pracovní dny.

V Havlíčkově Brodě vyrazí většina malých i velkých koledníků do ulic o týden později, v sobotu 11. ledna. Je ale možné, že některé tři krále ze zhruba 160 dobrovolníků potkáte v Brodě i v jiných dnech, kdy budou mít čas, aby podpořili dobrou věc a pomohli Oblastní charitě Havlíčkův Brod pomáhat. Křídy králům a samotným koledníkům požehnání sám děkan Římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod Oldřich Kučera.
Už na pondělí 6. ledna se chystá Ředitelská koleda. „Spolu se mnou se v kostýmech do centra Havlíčkova Brodu vydají koledovat magistr Vít Vodrážka, vedoucí lékárny Nemocnice Havlíčkův Brod, a Petr Trefil, profesionální hasič z Vysočiny, který s naší Charitou spolupracuje jako pastorační asistent Domácí hospicové péče,“ prozradila zástupkyně ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod Markéta Jedličková. Tři ředitele v kostýmech tří králů s korunami na hlavách a za doprovodu kytary potkáte v pondělí dopoledne na Havlíčkově náměstí, v přilehlých ulicích, v obchodech nebo také na návštěvě na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Ještě před tím ale svou cestu započnou stejně jako v minulých letech u dětí v MŠ Příčná.

Tisíce dobrých skutků přinesla i loňská charitní Tříkrálová sbírka, která vynesla ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec krásných 2 423 537 Kč. „Charita z darovaných peněz podporuje především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionech, kde byly příspěvky vykoledovány,“ připomíná na závěr ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.

Přehled významných akcí spojených s Tříkrálovou sbírkou při Oblastní charitě Havlíčkův Brod

Živý betlém v Humpolci, sobota 4. ledna od 9.00 hodin
Po dvacáté zahájí Tříkrálovou sbírku v Humpolci živý betlém na Horním náměstí. K malému Ježíškovi dorazí tři králové na koních. Všem koledníkům se pak dostane požehnání, po kterém vyrazí do ulic.

Tříkrálový koncert v Přibyslavi, sobota 4. ledna od 18.00 hodin ve farním sále farní budovy
Tradičně po skončení Tříkrálové sbírky v Přibyslavi se všichni zájemci sejdou na Tříkrálovém koncertu. Dobrovolné vstupné od návštěvníků putuje do tříkrálové kasičky.

Čtvrtý z mudrců, 5. ledna od 14.00 hodin u fary v Krucemburku
Divadelní představení nazvané Čtvrtý z mudrců je ve farnosti Velká Losenice již tradicí. Pojednává o čtvrtém mudrci, který se třemi králi ke svému cíli nedošel, jelikož po cestě konal dobré skutky. S Ježíšem se setkal až v okamžiku jeho ukřižování. Představení se koná zpravidla v podání zhruba 70 herců z řad dětí i dospělých a každý rok se hraje na jiném místě. Tentokrát ho budete moci zhlédnout u fary v Krucemburku.

Tříkrálový koncert v Humpolci, 12. ledna od 15.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec
Tradiční Tříkrálový koncert v sále ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci, na kterém vystoupí Pěvecké sdružení TUCET. V rámci koncertu bude možné přispět na tříkrálovou sbírku.

Více o Tříkrálové sbírce
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně od roku 2001. Je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Koledující skupinky tří králů můžete potkávat počátkem ledna, jak putují dům od domu, přináší lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a přitom prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. 95 % z vašeho daru putuje na přímou pomoc.