Jaké benefity nabízí dobrovolnictví
12. července 2022 Aktuality

Jaké benefity nabízí dobrovolnictví

Chcete si rozšířit znalosti, doplnit praxi ke studiu, nebo jen oživit svůj profesní životopis odvědčením o absolvování vzdělávacího programu? Máme pro Vás připravených pět vzdělávacích programů zcela zdarma! Vzdělávací programy budou realizovány v odpoledních hodinách v Havlíčkově Brodě.

Ve spolupráci s Ministerstvem Zdravotnicví a vzdělávací agentruou Seduca máme pro dobrovolníky připravených pět vzdělávacích programů, díky kterým si můžete doplnit zdravotnické minimum, naučit se asertivní komunikaci, nebo jak uspokojovat základní potřeby osob se zdravotním postižením.

Přemýšlíte, jak efektivně využít svůj volný čas? Staňte se naším dobrovolníkem, který pomáhá tam, kde je potřeba. V rámci dobrovolnictví lze absolvovat až pět vzdělávacích programů, které jsou zcela zdarma.

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určená každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se cítilt lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci pracují ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka. 

REZERVACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: https://oblastni-charita-havlickuv-brod.reservio.com/booking

 

Na co se můžete těšit?

13. 9. 2022     Asertivita jako efektivní způsob komunikace v dobrovolnictví

Seminář se zaměřuje na zdokonalení verbálních technik účastníků vzdělávací akce. Účastníci se seznámí se zákonitostmi asertivní komunikace a budou schopni aplikovat je ve své praxi. Dozví se pravidla otevřeného, a přitom nedirektivního rozhovoru a budou umět rozvíjet efektivní dialog. Nauč se zdokonalovat své empatické dovednosti, využívat techniku aktivního naslouchání a zajistit si zpětnou vazbu pro zhodnocení svého jednání. Získané poznatky pomohou formovat vztah absolventa k povolání, přispějí k posílení jeho profesních schopností a rozšíří dovednosti v oblasti pozitivní komunikace.

 

27. 9. 2022     Praktická asertivita pro dobrovolníky

Absolvent vzdělávacího programu posílí svoje komunikační dovednosti o využití praktické asertivity v prostředí sociálních služeb. Naučí se jednat asertivně, tedy komunikovat klidně, vstřícně a věcně v obtížných situacích v kontaktu s uživateli sociálních služeb, s jejich rodinnými příslušníky, se spolupracovníky i vedoucími autoritami. Osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, rozvine schopnost komunikovat přiměřeným a přijatelným způsobem. Získané informace mu pomohou posílit vlastní sebevědomí a sebeúctu se současným respektováním těchto vlastností u jiných osob.

 

12. 10. 2022     Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče

Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v bio-psycho-sociálním modelu potřeb člověka. Získá informace o změnách hierarchie potřeb u hlediska kvantity i kvality v důsledku zdravotního postižení. Bude seznámen s novými trendy v péči o osoby se zdravotním postižením, které spočívají v začlenění handicapovaných osob do přirozeného životního prostředí. Dozví se způsoby uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče. Získá informace, jak aktivně vyhledat a uspokojovat vyšší lidské potřeby, kterými jsou potřeba jistoty, bezpečí, sounáležitosti, lásky, uznání, ocenění a seberealizace.

 

15. 10. 2022     Zdravotnické minimum pro dobrovolníky

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, kterými při naléhavém ohrožení zdraví či života člověka cílevědomě a účinně omezujeme následky poranění. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Schopnost poskytnout účinnou předlékařskou první pomoc poraněnému uživateli a zajistit jeho bezpečí, patří do kompetencí všech pracovníků v sociálních službách. Kurz se zabývá první pomocí při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele.

 

9. 11. 2022     Konflikty v komunikace a jejich řešení

Konflikty jsou přirozenou součástí života, jakákoliv větší zátěž vede k vytvoření podmínek pro jejich vznik. Ať už se jedná o konflikt situační nebo chronický, vždy dopadá na jednotlivce i celý kolektiv. Před konfliktem se obvykle dají zachytit signály upozorňující na rizikovou situaci, a proto je možné využít preventivní kroky, které rozvoji konfliktu zabrání. Účastníci kurzu se dozví, jaké příčiny a startéry jsou typické pro prostředí sociálních služeb, jak v tomto prostředí konflikty vznikají, rozvíjejí se, co jim předchází a obvykle je spouští. Bude seznámen s adaptivními i neadaptivními reakcemi, s dopadem situace na zúčastněné osoby i pozorující okolí. Získá návod, jak ve vzniklém konfliktu vhodně reagovat s využitím taktické empatie. Bude upozorněn na výhody i rizika vybraného stylu řešení.

 

Pokud Vás z některých vzdělávacích programů zaujal a máte zájem o více podobných aktivit, neváhejte a staňte se naším dobrovolníkem!

Tel.: 731 604 757, e-mail: dobrovolnik@charitahb.cz

Pro rok 2022 běží program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva Zdravotnictví České republiky.

logo-mzcr

Monika Kadlecová

pracovník public relations
Tel.: 777 736 043 E-mail: 68qvV1enW5zy47a7VX~mYZhaa8ulO1p