Klienti Sociálně terapeutické dílny z Ledče nad Sázavou se těší na nové auto
8. prosince 2019 Aktuality

Klienti Sociálně terapeutické dílny z Ledče nad Sázavou se těší na nové auto

Jedním z významných záměrů, kam směřuje výtěžek Tříkrálové sbírky letošního roku 2019 vykoledovaný v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod, je nákup devítimístního svozového auta pro klienty ledečské Sociálně terapeutické dílny. Havlíčkobrodská Charita realizovala výběrové řízení a už také podepsala smlouvu na nové auto. Renault Traffic bude klienty z Ledečska i Humpolecka svážet od jara příštího roku.

„Administrativa související s pořízením nového svozového automobilu byla časově náročná. Všechny kroky jsme však zodpovědně zvládli, získali slevu z celkové ceny, už také zaplatili zálohu vybranému výrobci a očekáváme, že automobil začneme využívat v průběhu jara, pravděpodobně s koncem března 2020,“ uvedla vedoucí Sociálně terapeutické dílny Jana Koubková a připomněla, že havlíčkobrodská Charita má na využití prostředků z Tříkrálové sbírky dle jejích pravidel až dva roky.
Potřeba nového vozidla vzešla z dopravní nehody, při které v závěru roku 2018 na křižovatce řidič z vedlejší silnice narazil do charitního svozového auta jedoucího po hlavní komunikaci. „Naštěstí se nikomu nic nestalo, dokonce u nehody nemusela zasahovat ani záchranka. Nicméně auto se při havárii velmi poškodilo,“ připomněla okolnosti vedoucí k nákupu nového automobilu vedoucí dílny Jana Koubková.
Vykoledovaný výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 byl jedinou možností, jak pořídit finančně nákladné auto, které klienti dílny každodenně využívají. Díky svozu mají klienti v podstatě bezproblémovou možnost využívat sociální službu, která pomáhá právě lidem s hendikepem především udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti včetně pracovních návyků. „Koupě takového vozidla za peníze z našeho rozpočtu byla naprosto nereálná. Náklady šplhají k až sedmi stům tisícům korun. Tříkrálová sbírka tak pro nás byla jednou z mála šancí, jak větší část objem prostředků na nové svozové vozidlo získat,“ potvrzuje ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Dílna funguje v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahrada, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti. Klienti - osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení – s přidruženou tělesnou vadou nebo s kombinovaným postižením, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, tady pracují v několika dílnách. V gastronomické a obslužné dílně se učí pracovat v kuchyni, vařit nebo mýt nádobí, v šicí a textilní dílně háčkují, šijí, pracují se šicím strojem nebo také žehličkou. O květiny, bylinky, ovoce a zeleninu a další rostliny pečují v rámci zahradnické dílny, originální výrobky pak vznikají v tvořivé dílně a od srpna 2019 tady vznikla i keramická dílna, kde klienti a pracovníci dílny vytvářejí krásné dekorativní výrobky z hlíny, hrnečky, ale třeba i formu na bábovku. Všechny výrobky pak prodávají na nejrůznějších prodejních výstavách nebo trzích, kde si je můžete zakoupit a podpořit jejich činnost.
Sociální služba Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou je financována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, invididuální projekt VI. Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Na tento projejkt je poskytována finanční podproa EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

klc_eu_zamestnanost_big