Lidé na Ledečsku tři krále vítali a byli k nim velmi štědří
27. ledna 2020 Aktuality

Lidé na Ledečsku tři krále vítali a byli k nim velmi štědří

Už po dvacáté se do ulic Ledče nad Sázavou a okolních obcí vydali v období od 4. do 12. ledna tři králové. Dobročinná sbírka, kterou pořádá Charita ČR od roku 2001 a je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice, na Ledečsku přinesla bezmála 143 tisíc korun.

V Ledči nad Sázavou chodili tři králové se zapečetěnými kasičkami v průběhu celého určeného období. Navíc se na Husově náměstí, pod organizační taktovkou místní farnosti, odehrál v sobotu 28. prosince Živý betlém, na kterém také nechyběla kasička, a návštěvníci mohli přispět. „Rozpečetěné pokladničky z Ledče nad Sázavou ukrývaly přesně 84 444 korun, s okolními obcemi lidé do sbírky darovali 142 499 korun,“ prozradila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová a přidala velké díky. V loňském roce lidé z Ledče darovali přes 58 tisíc a s okolními obcemi téměř 113 tisíc korun, takže letos byli ještě štědřejší. Část z darů roku 2019 šla přímo do Ledče, konkrétně na nákup devítimístného svozového auta pro klienty Sociálně terapeutické dílny, která sídlí ve městě.
Letošní příspěvky mimo jiného půjdou na nákup zdravotnického vybavení pro terénní službu Domácí hospicové péče. Celých 65 % havlíčkobrodská Charita využije na podporu svých služeb, prostřednictvím kterých pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci. „Další prostředky půjdou na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, část pomůže potřebným v zahraničí a dílem podpoříme i celostátní projekty,“ připomněla Kateřina Svobodová.