Tři králové se vydají znovu do ulic, od domu k domu budou putovat od 4. ledna do 12. ledna 2020
17. prosince 2019 Aktuality

Tři králové se vydají znovu do ulic, od domu k domu budou putovat od 4. ledna do 12. ledna 2020

První Tříkrálová sbírka v režii Charity Česká republika se uskutečnila v roce 2000, v lednu 2020 tak oslaví své 20. výročí. Tři králové z Oblastní charity Havlíčkův Brod se vydají do ulic také v obcích a městech na Havlíčkobrodsku a Humpolecku, tedy oblastech dvou oblastních vikariátů. „Ve svých kasičkách budou opatrovat příspěvky, které mimo jiného půjdou na nákup zdravotnického vybavení pro terénní službu Domácí hospicové péče,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.

Na začátku letošního roku se do Tříkrálové sbírky v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod zapojilo na 1 400 dobrovolníků, kteří koledovali do více než čtyř set pokladniček. Navštěvovali domácnosti v bezmála 130 obcích, kde s příchodem nového roku přáli hodně zdraví a štěstí a zároveň žádali o příspěvek na pomoc lidem v nouzi žijících v regionu. Ani v lednu 2020 tomu nebude jinak. „Finální přípravy jsou v plném proudu. Intenzivně komunikujeme s koordinátory – dobrovolníky jednotlivých regionů, rozvážíme pokladničky a také cukříky a kalendáříky, kterými tři králové dárcům děkují, a další práce souvisí s organizací doprovodného programu. Tentokrát se můžete těšit na koncerty, živý betlém, ředitelskou koledu nebo také na už tradiční divadelní představení Čtvrtý z mudrců,“ přiblížila koordinátorka dobrovolníků Veronika Pavlasová, která má Tříkrálovou sbírku na starosti.

Tříkrálová sbírka a její bohatý doprovodný program

V Humpolci potkáte tři krále 4. ledna, stejnou sobotu se bude koledovat například také v Přibyslavi, ve Světlé nad Sázavou bude přibližně 25 skupinek koledníků pravděpodobně chodit oba lednové víkendy určené pro Tříkrálovou sbírku a v Polné plánují návštěvy o víkendu 4. a 5. ledna. „Tři králové u nás chodí celých dvacet let, od roku 2000. Začínaly čtyři skupiny děvčat a postupně se přidávali další dobrovolníci. V současnosti máme město rozdělené do třinácti částí,“ uvedla Vlasta Klementová z Farnosti Polná. To v Ledči nad Sázavou nemají určený den a koledu připravují spíše na pracovní dny a sobotu 28. 12. se na Husově náměstí, pod organizační taktovkou místní farnosti, odehraje Živý betlém. Tři krále, pastýře, Heroda a samozřejmě Marii, Josefa a Ježíška uvidíte od 14.30. V Havlíčkově Brodě vyrazí malí i velcí koledníci do ulic o týden později, v sobotu 11. ledna. „Podvacáté zahájí Tříkrálovou sbírku v Humpolci živý betlém nejen s Marií, Josefem a Ježíškem, ale také s živými zvířátky na Horním náměstí. K malému Ježíškovi dorazí tři králové na koních a všem 32 skupinkám koledníků se dostane požehání. Začátek programu bude v 9.00 hodin,“ prozradila Dagmar Arnotová, koordinátorka z Humpolce.
V Přibyslavi a v okolních obcích budou tři králové koledovat ve stejný den, v sobotu 4. ledna. „Týž den večer v 18.00 hodin se bude konat tradiční Tříkrálový koncert ve farním sále,“ upřesňuje místostarosta Přibyslavi a koordinátor v jedné osobě Michael Omes. A s Tříkrálovou sbírkou je tradičně spojené i divadelní představení Čtvrtý z mudrců. Připravuje ho Farní svaz Velká Losenice a pravidelně se vydávají do okolních obcí. „Tentokrát se zhruba sedmdesát herců z řad dětí i dospělých představí v neděli 5. ledna od 14.00 hodin před farou v Krucemburku,“ svěřila koordinátorka Marta Králíčková. V Havlíčkově Brodě se tři králové vydají do ulic 11. ledna 2020. Z Charitního domova zamíří nejprve do centra města.

Tisíce dobrých skutků přinesla i letošní charitní Tříkrálová sbírka, která vynesla ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec krásných 2 423 537 Kč. „Charita z darovaných peněz podporuje především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionech, kde byly příspěvky vykoledovány,“ připomíná na závěr ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.

Více o Tříkrálové sbírce
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně od roku 2001. Je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Koledující skupinky tří králů můžete potkávat počátkem ledna, jak putují dům od domu, přináší lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a přitom prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. 95% z vašeho daru putuje na přímou pomoc:

  • 65 % putuje Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé situaci
  • 15 % využije na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové
  • 10 % pomůže potřebným v zahraničí
  • 5 % podpoří celostátní projekty a zákonných 5 % na náklady spojené se sbírkou.