Tři pracovnice brodské charity převzaly ocenění v podobě Stříbrného kříže
25. listopadu 2019 Aktuality

Tři pracovnice brodské charity převzaly ocenění v podobě Stříbrného kříže

Za dlouholetou službu lidem v nouzi a za vysoké pracovní nasazení získaly hned tři pracovnice Oblastní charity Havlíčkův Brod ocenění v podobě Stříbrného charitního kříže. Ocenění slavnostně ukončilo děkovnou mši svatou, kterou ve třetím listopadovém týdnu v katedrále Sv. Ducha celebroval biskup Mons. Jan Vokál, a to u příležitosti třicátého výročí svatořečení sv. Anežky České.

Mezi 23 pracovníky charit z královehradecké diecéze, kteří přijali ocenění v podobě Zlatého nebo Stříbrného charitního kříže, byly Irena Salaquardová, Bohuslava Medová a Renata Novotná z havlíčkobrodské charity. Osobně jim poděkovali ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová, diecézní biskup Mons. Jan Vokál a generální vikář Mons. Jan Paseka.

„Velmi nás těší, že v pracovním kolektivu máme kolegyně, které se pomoci druhým věnují celou řadu let a vidí v ní smysl nejen pracovního života. Je příjemné jim takto poděkovat,“ nechala se slyšet ředitelka havlíčkobrodské charity Kateřina Svobodová, která se bohoslužby i přednášek v Hradci Králové spolu s oceněnými zúčastnila, stejně jako zástupkyně ředitelky Markéta Jedličková.

Odpolední bohoslužba i dopolední program přednášek, který uspořádala Diecézní katolická charita Hradec Králové společně s biskupstvím, byl věnován rovněž připomínce odkazu sv. Anežky České, patronce české Charity. Především její schopnost proměňovat společnost k lepšímu, umění propojovat lidi v rodinách i komunitách a být světlem i nadějí pro druhé. Slavnostní mše svatá se také nesla v duchu díkuvzdání a proseb za charitní dílo. „Dobré skutky mají smysl jen, když jsou vedeny láskou. Hlavním úkolem Charity je vedle profesionální služby také hledat lásku k Bohu a člověku při péči o nemocné a potřebné,“ připomněl ve svém kázání biskup Mons. Jan Vokál, který poděkoval charitním pracovníkům za jejich obětavou službu a také je povzbudil do další činnosti. Přímluvy za nemocné a trpící klienty, charitní zaměstnance a jejich službu byly vedeny odkazem sv. Anežky České, patronky české Charity. Zástupci regionálních Charit také přinesli obětní dary, které symbolizovaly činnost Charity, aby je biskup požehnal.

PhDr. Irena Salaquardová
Vedoucí Střediska rané péče Havlíčkův Brod

Od roku 1996 pracuje Irena Salaquardová jako Vedoucí Střediska rané péče Havlíčkův Brod. Pravidelně se účastní odborných konferencí, spolupracuje s havlíčkobrodskou nemocnicí, s paní primářkou Magdalenou Chvílovou Weberovou a účastní se odborných kolegií. Během jejího působení u Oblastní charity Havlíčkův Brod se jí podařilo vybudovat službu, která už od svého vzniku funguje na vysoké odborné úrovni a pomáhá mnoha desítkám rodin v rámci Kraje Vysočina. Ve svém volném čase se věnuje přednášení a lektorování a hlavně problematice dětí se zdravotním postižením, ale také předává své dosavadní zkušenosti dalším odborníkům a rodičům. Kolegové si velmi váží jejích vlastností, jako jsou ochota předávat své zkušenosti, časová flexibilita, smysl pro humor, přátelský přístup k podřízeným, klienti pak oceňují především empatii, ochotu naslouchat, cit pro individuální přístup, vstřícnost a vysokou odbornosti.

Renata Novotná
Asistentka ředitele

V Oblastní charitě Havlíčkův Brod pracuje Renata Novotná od roku 1995. Až do roku 2007 působila jako sociální pracovnice v Charitním domově pro matky s dětmi, od června 2007 pracuje na pozici Asistentka ředitele. Spravuje charitní web, podílí se na organizaci prezentace sociálních služeb a velký podíl má na koordinaci Festivalu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě. Renata Novotná je pravou rukou nejen paní ředitelky, ale i všech vedoucích jednotlivých středisek a pracovníků působících na správě. Má všeobecný komplexní přehled o všech poskytovaných službách. Dokáže poradit v oblasti sociální i administrativní. Renata přispívá i k vytváření příjemného prostředí pracovníků na správě Oblastní charity Havlíčkův Brod. Dokáže vkusně a příjemně upravit prostory pracoviště, a vytváří tak příjemné pracovní prostředí. Mezi kolegy je oblíbená pro svoji přátelskou povahu a uznávaná pro své pracovní vědomosti a zkušenosti. Dokáže s přehledem vyřešit jakýkoli problém. Je pracovitá a zodpovědná. Věnuje se sledování a mapování sociální oblasti i mimo svoji pracovní dobu. Záleží jí na dobrém fungování brodské charity a snaží se k němu přispět i nad rámec svých pracovních povinností.

Bohuslava Medová
Vedoucí Astry – denního centra pro seniory v Humpolci

V Oblastní charitě Havlíčkův Brod pracuje od roku 1999. Od roku 2003 přímo v Astře – denním centru pro seniory v Humpolci, který od roku 2007 vede. Bohuslava Medová je aktivním členem celostátního kolegia pro péči o seniory. Z řad jejích klientů vzešlo mnoho dobrovolníků – seniorů podílejících se na nejrůznějších programech denního centra Astra.
Paní Medová je duší Astry, na činnosti denního centra se podílí už od jeho vzniku, společně s celým týmem pracovníků se jim podařilo vytvořit příjemné, téměř rodinné prostředí pro své klienty. V rámci činnosti služby organizuje nejrůznější akce pro klienty i veřejnost, jako jsou turnaje – např. v Člověče, nezlob se, přednášky, vystoupení; nejrůznější výstavy – např. výstavu Patchworkového klubu Astry v Městské knihovně Humpolec; společné grilování humpoleckých sociálních služeb havlíčkobrodské charity a další. Mezi kolegy i nadřízenými je respektovaná, váží si jí pro její dlouholeté zkušenosti, ochotu pomoci a nekonfliktní a přátelskou povahu. Všechny složité situace řeší v klidu, bez negativních emocí a s nadhledem, je empatická, přátelská, nikdy neodmítne pomoc, na pracovišti, které vede, vládne přátelská atmosféra; je oblíbená i u klientů, pro každého z nich si najde chvilku a vlídné slovo.

Přehled všech oceněných a také detaily slavnostního programu najdete v aktualitě Ocenění charitních pracovníků ke třicátému výročí svatořečení sv. Anežky České na webu Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Zpráva zpracována s pomocí článku Diecézní katolické charity Hradec Králové.