V Humpolci se otevírá nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
23. února 2023 Aktuality

V Humpolci se otevírá nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Od 1. ledna Oblastní charita Havlíčkův Brod v Humpolci zahájila působení nové služby sociální prevence, a to nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Tato služba dostala podporu od města Humpolec ve výši 263.100 korun.

Služba poskytuje terénní sociální službu neboli streetwork. Terénní pracovnice aktivně vyhledávají a kontaktují mladé lidi ve věku od 8 do 20 let v jejich přirozeném prostředí – v ulicích Humpolce, na hřištích, ubytovnách a podobně. Oslovují potenciální klienty, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženi negativními sociálními jevy anebo jim hrozí sociální vyloučení. Pomáhají mladým lidem na cestě k dospělosti, která není vždy lehká, a snaží se preventivním působením předcházet výskytu rizikových jevů.

Cílem streetworku je nabízení podpory, kdy dochází k otevírání různých témat, například škola, vrstevníci, rodina, závislosti, experimentování s drogami, partnerské vztahy, hledání práce, duševní zdraví. Dále může poskytovat doprovod do různých institucí – školy, úřady či policie. Pracovnice také motivují cílovou skupinu ke smysluplnému trávení volného času.

Poznávací znamení terénních pracovnic je černý batoh s označením. Ten mimo jiné skrývá i různé volnočasové vybavení. Služba je poskytována se zásadami nízkoprahovosti, tedy zdarma, anonymně v odpoledních hodinách a každému je poskytován individuálním přístup. Provozní dobu služby je možné najít na webových stránkách Oblastní charity Havlíčkův Brod a v brzké době ji bude možné sledovat na sociálních sítích.

Pro případné dotazy a setkání lze službu kontaktovat telefonicky a e-mailem: 737 899 092 / pelikanova.gabriela@charitahb.cz (vedoucí služby).

Bc. Monika Kadlecová

pracovník public relations
Tel.: 777 736 043 E-mail: 68qvV1enW5zy47a7VX~mYZhaa8ulO1p