V Petrklíči bylo před Vánoci živo
20. prosince 2019 Aktuality

V Petrklíči bylo před Vánoci živo

Závěr roku byl v Centru sociálních služeb Petrklíč nabitý pozitivními emocemi. Na Barborku v Ledči nad Sázavou do „žlutého“ sídla Petrklíče si našly cestu desítky lidí, které zavítaly na Vánoční prodejní výstavu. Seniory potěšila návštěva dětí z MŠ Ledeč nad Sázavou a jen několik dní před Štědrým dnem tu vystoupily i děti z prvního stupně Základní školy Ledeč nad Sázavou, které si pro klienty Petrklíče připravily pásmo koled.

„Vánoční prodejní výstava se vydařila. Uvítali jsme hodně návštěvníků a přišly také paní učitelky s dětmi ze ZŠ i z MŠ Ledeč nad Sázavou. Za prodané výrobky našich klientů jsme utržili 9.000 Kč, které použijeme na koupi materiálu do dílny a pro další vyrábění,“ prozradil vedoucí Petrklíče Miroslav Sklenář, který dodatečně poděkoval za zájem veřejnosti a její podporu.
Zajímavý byl v Petrklíči i další program. Na seniory se přišly podívat děti z třídy Motýlků ledečské mateřinky. Pro každého klienta vyrobily dárek v podobě andílka. Babičky a dědečky potěšily vystoupením, předvedly pásmo písniček, básniček a říkanek, a to za klavírního doprovodu paní učitelky. „Na závěr ještě našim seniorům ukázaly, co si připravují pro rodiče na vánoční besídku. Jednalo se o povídání o vánočce a jejím významu. Poté naši uživatelé předali všem dětem a paním učitelkám jako poděkování drobné dárky v podobě pytlíčků se sušenkami,“ popsala sociální pracovnice Ivana Tomanová s tím, že spolupráce s mateřinkou je pro Petrklíč novinkou letošního roku. Další návštěva se chystá na jaře.
Centrum sociálních služeb Petrklíč už několik let spolupracuje i se ZŠ Ledeč nad Sázavou. Ve čtvrtek 19. prosince žáci z prvního stupně zavítali do centra, aby uživatelům předvedli pásmo koled a oživili jejich tradiční vánoční večírek nazvaný Posezení u vánočního stromečku. „Moc děkujeme všem našim příznivcům a dárcům. Do nového roku přejeme všechno dobré a těšíme se na další spolupráci ve znamení dvacítky,“ uzavřel Miroslav Sklenář.

Centrum sociálních služeb Petrklíč

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 se zařízení přejmenovalo na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina se rozšířila. Sociální službu poskytujeme každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin. V tuto dobu mohou u nás osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti, aby byli co nejvíce soběstační a mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Tato služba je placena dle aktuálního Úhradníku služeb. Stacionář funguje již pátým rokem v nových prostorách na adrese Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou.
Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho aktivity jsou podporovány z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.  Ledeč n. Sázavou