Vodní skauti z Přibyslavi se zapojili do Tříkrálové sbírky
6. ledna 2020 Aktuality

Vodní skauti z Přibyslavi se zapojili do Tříkrálové sbírky

První lednovou sobotu ulicemi města Přibyslav prošel tříkrálový průvod, který připomněl konec Vánoc a upozornil na každoroční charitativní sbírku. Postarali se o něj vodní skauti z 2. oddílu střediska Goliath Přibyslav. Ti připojili k celorepublikové akci, kterou pořádá Charita České republiky.

„V čele jedenáctičlenné skupiny nesměli pochopitelně chybět tři králové a procesí doplňovaly také selky, tanečnice nebo zvířátka. Dokonce jsme si vyrobili velbloudy, kteří bývají zpodobňováni ve výjevech Ježíšova narození. Naši koledníci tak kromě požehnání do nového roku 2020 a koledy nabídli netradiční podívanou. Za své úsilí získali finanční podporu do zapečetěné kasičky Charity a pamlsek," prozradila Zuzana Špačková za 2.oddíl vodních skautů střediska Goliath Přibyslav.
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, se letos koná podvacáté. Kromě vodních skautů se jí účastnili skauti 1. oddílu Aldebaran a samozřejmě přibyslavští farníci, děti farníků a lidé dobré vůle. Tříkrálová sbírka skončí s úterkem 14. ledna a podle organizátorů bude koledovat 24 tisíc skupinek koledníků napříč celou republikou. Většinou se jedná o malé koledníky v doprovodu dospělého doprovodu.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Loni se při sbírce vybralo přes 122 milionů korun. Výtěžek sbírky míří každý rok na řadu projektů, které Charita organizuje pro pomoc potřebným. Jde například o pravidelnou obměnu vozů pro ošetřovatelky a pečovatelky, přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi, přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi a pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči.
Část peněz letos poslouží také na nákup automobilu pro svoz zdravotně handicapovaných dětí. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet, a to celoročně.

Foto a text: Zuzana Špačková