kontakty

Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci

Tel.: 565 532 853, 777 736 069
Školní 730, Humpolec, 396 01
Vedoucí služby: Bohuslava Medová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

V samotném Humpolci i jeho okolí žijí senioři, kteří jsou často sami a celé dny si nemají s kým popovídat, navíc se často potýkají se zdravotními problémy, které stáří přináší a dostává je do situace, kdy i při běžných záležitostech potřebují pomoc a podporu. A právě proto jsme tady my – Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, které poskytuje svou službu potřebným – seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Staráme se o 30 seniorů, kteří zůstávají díky našim službám i při zhoršení zdravotního stavu ve svých domovech. Hlavní náplní naší služby je péče, pomoc a podpora seniorů. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci.

Seznam lidí

Bohuslava Medová - vedoucí