kontakty

Charitní pečovatelské služby - středisko Humpolec

Tel.: 565 532 108, 777 736 047
Školní 730, Humpolec, 396 01
Vedoucí služby: Jana Řádová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče, poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého věku si nejsou schopni sami obstarat domácí práce a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je poskytována občanům v jejich domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Charitní pečovatelské služby.

Seznam lidí