Astra roztančila Mikádo k příležitosti oslavy 20. let od svého vzniku
20. března 2023 Tiskové zprávy

Astra roztančila Mikádo k příležitosti oslavy 20. let od svého vzniku

Humpolec, 15. 3. 2023 – Centrum Mikádo se 15. 3. 2023 od 14:00 rozeznělo hudbou a zpěvem. Astra – Denní centrum pro seniory slavila 20 let od svého založení a působení v městě Humpolec.

Prostor Polyfunkčního komunitního centra Mikádo se zaplnil nadšenými seniory očekávající začátek oslav Astry. Na úvod se rozezněly hlasy pěveckého sboru Astry, po kterém následovalo úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod, Ing. Veroniky Vašíčkové, která Astře popřála mnoho zdraví a úspěchů. Následovalo slovo vedoucí Astry, paní Medové, která vzpomínala na začátky působení. Oslavu navštívil i zástupce města Humpolec, pan Ing. Josef Fiala, který se taktéž ujal slova a popřál Astře mnoho zdraví a dalších minimálně 100 let působení.

Program oslavy byl bohatý. Po úvodu se slova ujala jako moderátorka, žákyně literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Gustava Mahlera, slečna Petra Studničková, která vždy uvedla jednotlivé vystupující, kteří vystoupili s hudebními nástroji, tancem a zpěvem tradičních písní, ke kterým se připojili i někteří zúčastnění. Tímto patří velké poděkování Základní škole Gustava Mahlera za dlouholetou spolupráci a krásný program.

Po první části programu následovala pauza, při které se šli hosté občerstvit do salónku, ve kterém Střední škola informatiky a cestovního ruchu Humpolec připravila bohaté menu. K menu nám přispěl i Rodinný pivovar Bernard, která nám poskytnul nealkoholické pivo, Pekařství Velíšek a BJS Czech s.r.o.

Po krátké pauze na občerstvení následovala volná zábava s doprovodem hudebního vystoupení pana Kamila Lejtnara, která nám zahrál i na přání.

Děkujeme všem, kteří se oslavy zúčastnili. Vážíme si Vaší podpory.

Bc. Monika Kadlecová

pracovník public relations
Tel.: 777 736 043 E-mail: 68qvV1enW5zy47a7VX~mYZhaa8ulO1p