Návrat do škol může být pro děti obtížný, nejen s úkoly pomohou nízkoprahová zařízení
19. května 2021 Tiskové zprávy

Návrat do škol může být pro děti obtížný, nejen s úkoly pomohou nízkoprahová zařízení

Nízkoprahová zařízení při Oblastní charitě Havlíčkův Brod pomáhají dětem a mladistvým v nepříznivé sociální situaci. Aktuálně s nimi řeší především návrat ke školním povinnostem. Dětem ale umí pomoci i s vyplněním volného času, hledáním motivace a cílů.

„Momentálně s klienty řešíme hlavně školu a doučování. Máme k dispozici různé pracovní listy a učebnice. Školáci mohou pro tvorbu referátů využít i počítač,“ uvádí Aneta Strachotová, vedoucí eNCéčka – nízkoprahového centra pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou. V havlíčkobrodském BAN!u řeší s klienty nejen doučování, ale také ztrátu kontaktů s vrstevníky v době uzavření škol nebo zameškané hodiny. „Někteří studenti zjistili, že mají dokonce neomluvené hodiny, protože se z různých důvodů online výuky vůbec neúčastnili. Snažíme se jim pomoci probíranou látku dohnat,“ prozrazuje vedoucí Nízkoprahového klubu BAN! Karel Kolář.

Kromě podpory při plnění školních povinností nabízí nízkoprahová zařízení i další formy pomoci. „U klienta vždy zjišťujeme jeho aktuální životní situaci. Na základě získaných informací mu sestavíme individuální plán a začneme pracovat na dosažení cíle, který jsme společně s ním stanovili,“ uvádí Karel Kolář. Stanovené cíle se obvykle liší podle věku klienta. „Menší děti pracují na osvojování různých dovedností, jako je například porozumění času. U mladistvých se často orientujeme na problémy spojené s dospíváním,“ svěřuje Karel Kolář. Pracovníci nízkoprahových zařízení vyráží za klienty i do ulic. V Havlíčkově Brodě i ve Světlé nad Sázavou je mladí mohou potkat na hřišti, nádraží nebo v parku.

Doprovodné programy pro klienty i akce pro veřejnost

Pro své klienty připravují BAN! i eNCéčko pravidelně různé aktivity. Opatření sice z části doprovodné programy omezila, teď se ale vše vrací do normálu. „Koncem května nás čeká například promítání filmu, který vybereme společně s dětmi,“ uvádí Jitka Kutlvašrová, pracovnice Nízkoprahového klubu BAN!. V eNCéčku se ve spolupráci s Mateřským centrem Rolnička a Domem dětí a mládeže připravují na Den dětí. „Na první červnový týden chystáme pro děti a mládež akci s názvem Cesta za dobrodružstvím. Účastníci na cestě Rozkošným údolíčkem budou plnit úkoly. Po jejich splnění si u nás mohou vyzvednout odměnu,“ láká Aneta Strachotová s tím, že tentokrát nebude akce pouze pro klienty eNCéčka, ale pro širokou veřejnost. Aktuální programy nízkoprahových zařízení najdete zde.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 8 do 21 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

image_preview     PODPORIL_KV_240x80     znak HB     Ledeč n. Sázavou     Leština_u_Světlé

Ing. Lubica Votavová

pracovník public relations
Tel.: 777 736 043 E-mail: chGk.~l7TeHlZ156LTprRb~lWaohTj